SRBIJA – DOMAĆIN 36. SVETSKOG SASTANKA MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA FETUS KAO PACIJENT 2020

SRBIJA – DOMAĆIN 36. SVETSKOG SASTANKA MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA FETUS KAO PACIJENT 2020

02/07/2015 Off By

Kandidatura za ovaj prestižni događaj, koji okuplja više od 1.200 članova ove asocijacije iz celog sveta, podneta je od strane Srpskog udruženja za ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu, na inicijativu i uz zalaganje nacionalnog predstavnika Srbije u međunarodnom udruženju, Prof. dr Aleksandara Ljubica, Predsednika udruženja, uz saradnju sa tehničkim organizatorom – kongresnom agencijom ARIA doo i Kongresnim biroom Turističke Organizacije Srbije


rfetuslogo

srbija tursSandra Vlatković

NA ovogodišnjem kongresu Međunarodnog udruženja fetus kao pacijent ( The International Society of The Fetus as a Patient), održanom od 11 – 13. juna 2015 u Sankt-Petersburgu, Srbija je zvanično proglašena za domaćina 36. godišnjeg sastanka ove organizacije. Ovaj trodnevni skup biće održan u junu 2020. godine u Beogradu.

Kandidatura za ovaj prestižni događaj, koji okuplja više od 1.200 članova ove asocijacije iz celog sveta, podneta je od strane Srpskog udruženja za ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu, na inicijativu i uz zalaganje nacionalnog predstavnika Srbije u međunarodnom udruženju, Prof. dr Aleksandara Ljubica, Predsednika udruženja, uz saradnju sa tehničkim organizatorom – kongresnom agencijom ARIA doo i Kongresnim biroom Turističke Organizacije Srbije.
Međunarodno društvo za fetus kao pacijent predstavlja interdisciplinarnu grupu profesora doktora iz celog sveta koji su posvećeni poboljšanju svih aspekata fetalne dijagnostike i terapije, i svake godine održava sastanak na globalnom nivou, čiji će domaćin 2020. biti Beograd.
Organizovanje ovog skupa ima veliki značaj za srpsku perinatalnu i neonatalnu medicinu. Njene temelje postavio je još akademik Siniša Tasovac, a unapredio i doveo do modernog oblika akademik Vojin Šulović.
Organizacija ovakvih događaja ima višestruki značaj za destinaciju, kako u smislu privlačenja novih gostiju i ostvarivanja deviznog priliva, tako i u smislu promovisanja zemlje, njenog međunarodnog pozicioniranja, razvijanja nauke, angažovanja i promocije intelektualnog kapitala kojim raspolaže.<


TURIZAM

tunisKUDA NA ODMOR:BRITANSKA VLADA OBJAVILA KARTU RIZIČNIH PODRUČJA

Zemlje u kojima postoji najveća opasnost od napada na turiste su Španija, Francuska, Turska, Tunis i Egipat Agencije POSLEDNJI teroristički napadi koji su se dogodili u Francuskoj i Tunisu, kao i sve češće pretnje militanata o mogućim napadima, mnogi su već otkazali svoja putovanja u neke od zemalja u kojima su želeli provesti svoj godišnji odmor.