Извоз уља омогућен само субјектима регистрованим за његову производњу

Извоз уља омогућен само субјектима регистрованим за његову производњу

07/07/2022 Off By BERB

Foto: Vlada Srbije

 

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници измену Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије, којом се продужава рок за коришћење додатних ваучера до 30. новембра текуће године.

Одлука је донета због великог интересовања грађана и отежане могућности да резервишу смештај до првобитно наведног датума.
Имајући у виду да ваучери у вредности од 5.000 динара, имају рок коришћења до 30. новембра 2022. године, изменом се омогућава и једнак рок коришћења и за кориснике ваучера у оптицају од 10.000 и 15.000 динара.

Влада Србије донела је измењену Одлуку о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво којом се извоз уља омогућава само привредним субјектима који су регистровани за делатност производње уља, имајући у виду да жетва сунцокрета почиње средином августа, па је неопходно да се растерете складишни капацитети.

Чланови владе дали су сагласности на измењену Одлуку о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају. Измена ценовника донета је како би се ублажили негативни ефекати разлике између оствареног прихода и трошка обављања универзалне поштанске услуге, заштите интереса предузећа и државе, као и поштовања стандарда и параметара квалитета. Предложено повећање цена односиће се на писмо масе до 20 грама, на препоручене пошиљке до 50 грама у међународном поштанском саобраћају, као и на писма са означеном вредношћу масе до 50 грама у међународном поштанском саобраћају.

На седници је донета одлука о упућивању једнократне новчане помоћи Демократској Републици Сао Тома и Принсипе у износу од 100.000 америчких долара, а у циљу отклањања последица катастрофалних поплава које су погодиле ову пријатељску земљу.