Раст броја долазака туриста у првих пет месеци за 70,8 одсто

Раст броја долазака туриста у првих пет месеци за 70,8 одсто

10/06/2022 Off By BERB

Током првих пет месеци ове године, у Републику Србију пристигло је 70,8 одсто више туриста него у истом периоду прошле године. Страних туриста је било за 156,2 одсто, а домаћих за 38,4 одсто више.

Само током месеца маја 2022. године, евидентиран је пораст од 86 одсто у укупном броју долазака туриста; пораст од 51 одсто су остварили домаћи туристи, док се у броју долазака страних држављана бележи раст од 165 одсто.

Према подацима портала е-Туриста, централног информационог система у области угоститељства и туризма Министарства трговине, туризма и телекомуникација, од 1. јануара до 31. маја ове године, Србију је посетило 1.328.902 туриста, од чега је 547.589 страних и 781.313 домаћих.
Евидентирано је укупно 4.402.878 ноћења туриста у Републици Србији што је пораст од 56,6 одсто у односу на 2021. Пораст од 31 одсто (2.541.168 ноћења) су остварили домаћи држављани, док се у броју остварених ноћења страних држављана бележи раст од 113,6 одсто (1.861.710 ноћења).

У периоду од 1. маја 2022. до 31. маја 2022. године укупан број долазака туриста у Републику Србију је износио 377.197 што је пораст од 86 одсто у односу на 2021. Евидентирано је 211.592 домаћих (раст од 51 одсто) и 165.605 страних туриста (раст од 165 одсто).

У истом месецу евидентиран је пораст од 68,4 одсто (1.156.534 ноћења) у укупном броју ноћења. Пораст од 38,8 одсто (650.042 ноћења) су остварили домаћи држављани, док се у броју остварених ноћења страних држављана бележи раст од чак 132 одсто (506.492 ноћења).

Овако снажан раст наше туристичке привреде резултат је огромног улагања државе у путну и другу инфраструктуру као и приватних инвеститора у смештајне капацитете. Обнове и реконструкције тврђава на Дунаву, археолошких налазишта и културних институција чине све више дестинација у нашој земљи веома привлачним како за домаће тако и за стране туристе. Стратешки приступ државе развоју све већем броју наших градова и регија попут Врњачке бање, Врдника и Овчарско-кабларске клисуре као и њихова добра промоција умногоме обогаћује туристичку понуду наше земље. Како тек почиње сезона великих фестивала и манифестација, очекује се наставак тренда снажног раста туристичке привреде наше земље.

E-туриста је централни информациони систем туризма и угоститељства и база је података и евиденција о свим смештајним капацитетима у Републици Србији. Поред хотела, мотела, хостела и апартмана, систем обухвата и сеоска домаћинства и ”стан на дан” капацитете. Овај систем који је развила Канцеларија за информационе технологије и еУправу Владе Републике Срвије за потребе Министарства трговине, туризма и телекомуникација и који је у употреби од октобра 2020 године, омогућио је системско регулисање области угоститељства и туризма, изузетно значајно смањење сиве економије, унапређење услова пословања свих субјеката на тржишту као и заштиту права потрошача у туризму и угоститељству.