Комисије за суфинансирање медијских садржаја формиране по закону и процедури

Комисије за суфинансирање медијских садржаја формиране по закону и процедури

26/05/2022 Off By BERB

Министарство културе информисања, поводом саопштења УНС-а, Коалиције за слободу медија и Асоцијације независних електронских медија, истиче да је приликом формирања комисија за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја, стриктно поштовало закон и процедуре, као и досадашње праксе заступљености свих медијских удружења.

Министарство напомиње да је на основу приспелих предлога новинарских удружења за чланове комисије, који су тај предлог доставили у прописаном року, формирало комисије поштујући и Закон о јавном информисању и медијима и Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. У свим објављеним конкурсима упућен је позив за учешће у раду стручне комисије у коме је јасно наведено да се позивају само новинарска и медијска удружења, која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, а уз предлог за члана комисије новинарска и медијска удружења прилажу и доказ о регистрацији тог удружења у Регистру удружења. Такође, упућен је позив медијским стручњацима, заинтересованим за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе своје чланство у комисији, с тим да предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о спречавању корупције.

Подсећамо да је конкурс расписан 21. фебруара 2022. године, а рок за достављање предлога за чланове комисија је био 30 дана од дана расписивања конкурса. Пријаве које су стигле након истека рока од 30 дана нису узете у разматрање.

Министарство културе и информисања је потпуно отворено и транспарентно у свом раду и нема никаквог интереса да сакрива било чије биографије, нити има намеру да то чини.

Министарство је потпуно посвећено унапређењу читавог процеса пројектноg суфинансирањa у јавном интересу како медија тако и грађана којима су намењени медијски садржаји и отворено да се читав процес у наредном периоду додатно побољша.