Настава у пуном обиму у 1.460 школа

Настава у пуном обиму у 1.460 школа

17/03/2022 Off By BERB

Foto: mpn.gov.rs

 

Према подацима које су Министарству просвете, науке и технолошког развоја доставиле школе, у 1.460 основних и средњих школа, од укупно 1.768, настава је реализована у пуном обиму.

Часови су били скраћени на 30 минута у 308 школа, које су делимично или потпуно учествовале у штрајку упозорења, што је 17,42 одсто.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја не сматра синдикате супротстављеном страном и у сталном је дијалогу са представницима репрезентативних синдиката. На тим састанцима разматрани су и решавани различити захтеви синдиката.
Један од резултата тог дијалога јесте одлука Владе да се распишу конкурси за запошљавање 2.500 просветних радника на неодређено време, а у току су и договори у вези са изменама и допунама Посебног колективног уговора.
На састанку Социјално-економског савета подржан је предлог синдиката за исплату солидарне помоћи просветним радницима и предлог је упућен Влади.