Институције јавног сектора у потрази за новим интерним ревизорима

Институције јавног сектора у потрази за новим интерним ревизорима

17/03/2022 Off By BERB

Foto: Goran Srdanov

 

Централна јединица за хармонизацију (ЦЈХ) Министарства финансија представила је данас досадашње резултате реформе управљања јавним финансијама према међународним стандардима и исказала потребу јавног сектора за новим кадровима у интерној ревизији.

На представљању резултата је речено да сви руководиоци и запослени у организацијама јавног сектора – корисници јавних средстава, добијају практичну подршку од стране Министарства финансија за унапређење својих система финансијског управљања и контроле путем интерне ревизије. На тај начин интерна финансијска контрола у јавном сектору (ИФКЈ) омогућава управљање новцем грађана Републике Србије на ефективан, ефикасан и економичан начин.
Установљени систем политика, процедура и активности има за циљ да интерном контролом дефинише начин, време и личну одговорност у пословању организација јавног сектора, а сам систем финансијског управљања и контроле кроз интерну ревизију постала је законска обавеза за све кориснике јавних средстава. Оваква врста подршке помаже свим руководиоцима и запосленима у организацијама јавног сектора да врше процену могућих слабости својих система интерне контроле, предлагањем одговарајућих измена и пружањем додатних смерница за побољшање интерне контроле. Заједничко ангажовање свих актера ИФКЈ и организација јавног сектора на реформи јавних финансија јесте предуслов за одговорно управљање новцем грађана. Тим поводом су представљени бројни системи обука и едукативни материјали, као и досадашњи напредак јавних институција које извештавају о усклађености са захтевима ИФКЈ, потврђеним и кроз извештаје Европске комисије о финансијском надзору.
Национална сертификациона шема за стицање звања овлашћени интерни ревизор, изграђена по међународним стандардима, до сада је кроз ЦЈХ обучила и имплементирала 506 интерних ревизора са овлашћеним сертификатом. Јака интерна ревизија је предуслов за даљи напредак управљања јавним средствима, а за сам развој и боље резултате неопходан је већи број интерних ревизора у јавном сектору. Кроз адекватну обуку и полагање испита, које организује Централна јединица за хармонизацију, сви заинтересовани могу конкурисати за посао овлашћен интерни ревизор у јавном сектору.
„Позивам запослене из јавног и приватног сектора, па и оне младе, без великог искуства, да покажу интересовање за рад у интерној ревизији. То је динамично, разноврсно и занимљиво окружење, где ћете служити јавном интересу и добробити грађана али и стећи вештине добрих руководилаца. За почетак рада у интерној ревизији није обавезно поседовање сертификата, а основна знања потребна за рад стећи ћете путем обука које организујемо. Након обука и положеног испита, интерни ревизори стичу престижан сертификат овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору који је усклађен са међународним стандардима интерне ревизије“, рекла је овим поводом Споменка Вирцбургер, помоћница министра финансија. Сви заинтересовани за рад у интерној ревизији у јавном сектору, од петка 25.03.2022., могу пратити конкурсе и оставити своје податке за контакт на сајту Службе за управљање кадровима и биће благовремено обавештени о конкурсима за интерне ревизоре у јавном сектору.