Инструкција за пружање помоћи избеглицама из Украјине

Инструкција за пружање помоћи избеглицама из Украјине

04/03/2022 Off By BERB

Комесаријат за избеглице и миграције упутио је својим повереницима у свакој општини у Србији, инструкцију о томе на који начин могу да пруже помоћ избеглицама из Украјине.

 

У инструкцији се наводи да се, у складу са новонасталом ситуацијом у Украјини, може очекивати да им се један број лица обрати за информације и помоћ.

Повереници се обавештавају да је за сва лица у потреби која им се обрате обезбеђен смештај и исхрана у прихватним центрима, опредељеним само за смештај украјинских држављана, према диспозицији Комесаријата.

За оне украјинске држављане који, у овом тренутку, имају обезбеђен смештај, могуће је понудити помоћи у храни, одећи, обући, здравственој заштити, укључивање у образовни систем, као и приступ другим правима и услугама.

Повереницима је достављен образац који треба да попуне, а у којем се исказују потребе лица која им се обраћају (смештај, хитна, здравствена заштита, одећа, обућа).

Посебно је наглашено да, у случају да се појави малолетно лице без пратње, истог тренутка обавесте надлежни центар за социјални рад.