Званична изјава Фондацијe AMBER Alert Europe  

Званична изјава Фондацијe AMBER Alert Europe  

03/03/2022 Off By BERB

Меморандумом о разумевању који је потписан 24. фебруара званично је успостављена сарадња између Фондације AMBER Alert Europe и Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Ова сарадња обухвата најбоље праксе у области технолошких иновација и стандарда, прекограничне сарадње, изградње заједнице и активног укључивања грађана чији је циљ унапређење активности усмерених на проналажење несталих лица млађих од осамнаест година у Републици Србији.

 

Како је Меморандум о разумевању потписан тек недавно, још увек није припремљен пратећи план о томе на који начин ће се подржати Министарство унутрашњих послова Републике Србије у успостављању система AMBER Alert. До успостављања AMBER Alert система у некој земљи може доћи само на основу званичног захтева земље, а основа за то је овај Меморандум.

У прошлости, Фондација AMBER Alert Europe је успешно успоставила AMBER Alert системе у Словачкој, Малти и Луксембургу кроз сарадњу са министарствима и полицијом без трошкова за земље кориснице. AMBER Alert систем свака земља уводи за себе. Прво успостављање AMBER Alert система у Холандији било је на иницијативу фондације AMBER Alert Europe и стога је у потпуности финансирано од стране Фондације. Због успешног рада и резултата, холандска влада је закључила споразум о одржавању, надоградњи и проширењу AMBER Alert система од стране Фондације AMBER Alert Europe. Одговарајући услови, укључујући финансијске аранжмане који покривају оперативне трошкове, наведени су у споразуму који је раскинут 2021. године када је холандски AMBER Alert систем прешао у надлежност холандске националне полиције као новог оператера система.

Фондација AMBER Alert Europe јесте и остаће фондација, а самим тим и непрофитна организација, која зависи од донација, финансирања ЕУ и других извора спољног финансирања како би се активно укључила у повезивање цивилног друштва, органа за спровођење закона и других релевантних актера у потрази за несталом децом, као и у превентивним активностима везаним за добробит и безбедност деце у Европи.

Фондацију AMBER Alert Europe чине 44 званичне организације, државна органа и пословна субјекта из 28 земаља. Фондација је покренула и оснивање Мреже полицијских експерата за нестала лица (PEN-MP), која је сада придружена Радној групи Савета Европске уније за спровођење закона.

Активности које ће Фондација AMBER Alert Europe реализовати заједно са Министарством унутрашњих послова Републике Србије представљаће прве кораке ка изградњи моста између држава чланица ЕУ и земаља у региону Западног Балкана и омогућиће размену знања, добре праксе и искустава у области несталих особа, посебно нестале деце.

Информације које је изнео господин Игор Јурић у интервјуу за телевизију Нова С су неистините и неосноване.

Чланство и/или сарадња са AMBER Alert Europe успоставља се на билатералној основи и може се повући без икаквог образложења. Иако је Фондација Тијана Јурић накратко била чланица фондације AMBER Alert Europe, немамо евиденцију о активној сарадњи са поменутом фондацијом.

 

(потпис)

 

Френк Хоен

председник и оснивач

Фондацијa AMBER Alert Europe