Почиње прва фаза изградње марине у Великом Градишту

Почиње прва фаза изградње марине у Великом Градишту

02/02/2022 Off By BERB

Фото: МТТТ

 

Министарка трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић саопштила је да је ресорно Министарство за туризам заједно са Агенцијом за управљање лукама, општином Велико Градиште и ЈВП „Србијаводе“, потписало Споразум о реализацији 1. фазе пројекта изградње марине у Великом Градишту, који је резултат претходно потписаног Меморандума о разумевању у области наутичког туризма у унутрашњим пловним путевима, између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Агенције за управљање лукама.

,,Споразум који је данас потписан омогућиће почетак рада на процесу изградње марина и међународних путничких пристаништа и тиме значајно допринети унапређењу одрживог и планског развоја наутичког туризма у овом делу Србије, као и развоју туристичко-рекреативног комплекса на Сребрном језеру, где се из године у годину бележи све већи раст броја туриста и ноћења. Тренутно постоји пристан за чамце без пратећих садржаја, али Дунавом пролази све више луксузних пловила и ти туристи такође имају жељу да сврате на Сребрно језеро. Дунав овде представља и границу с Румунијом одакле долази све већи број туриста.”, рекла је Матић.

Она је додала да за општину Велико Градиште, изградња марине значи изузетан раст туристичког потенцијала и самим тим и већу посећеност ове општине, као и да је сигурна да ће се на овај начин дугорочно приближити домаћим и страним туристима све природне лепоте наше земље.

Директор Агенције за управљање лукама Вук Перовић рекао је да марине представљају важан сегмент наутичког туризма и да је у претходном периоду ова област нормирана, проглашена су прва лучка подручја, док је Агенција израдила Студију развоја микролокација мреже марина на Дунаву и Сави.

,,Студија пружа могућност за нове инвестиције и пројекте изградње марина, чиме ће се поспешити наутички туризам у Србији. Предвиђена су даља значајна улагања у марину у Великом Градишту, што ће допринети повећању прихода ове локалне самоуправе и привлачењу љубитеља наутике на исток наше земље. Интензивно ћемо радити на томе да наше будуће марине буду део наутичких карата Европе”, истакао је Перовић додавши да је Велико Градиште препознато као перспективна локација за развој марине и међународног путничког пристаништа због близине туристичких и спортских садржаја, пре свега Сребрног језера. Према његовим речима, Агенција је током 2021. године уложила средства у изградњу међународног путничког пристаништа код Рамске тврђаве.

,,Изградња и отварање марина и нових међународних путничких пристаништа подићи ће видљивост наутичких потенцијала наше земље. Желимо да у потпуности искористимо бројне могућности Дунава за даље побољшање међународног и домаћег речног путничког саобраћаја”, закључио је Перовић.

Директор ЈВП ,,Србијаводе” истакао је да ће захваљујући овом веома значајном инфраструктурном пројекту општина Велико Градиште добити марину и на тај начин се уврстити међу атрактивне дестинације за наутичаре, као и да ће се повећати видљивост наутичких потенцијала Србије и   иностраним туристима приближити културно-историјске знаменитости и природна богатства наше земље.

,,JВП „Србијаводе“ ће у складу са својом делатношћу учествовати у припреми потребне техничке и друге документације, вршити послове инвеститора и стручног надзора у току извођења радова како би се овај Пројекат успешно реализовао”, истакао је Пузовић.

Председник општине Велико Градиште Драган Милић истакао је да ће се изградњом марине туристичка понуда Сребрног језера додатно унапредити, а предности које Дунав доноси потпуно искористити, те да се може очекивати раст броја гостију који посећују ову дестинацију.

,,Захваљујем се министарки трговине, туризма и телекомуникација госпођи Татјани Матић, директору Агенције за управљање лукама господину Вуку Перовићу и директору Јавног водопривредног предузећа ”Србијаводе” господину Горану Пузовићу што су препознали ову дестинацију и што су нам помогли да заједнички изградимо марину”, закључио је Милић.

Марина ће се налазити на Дунаву, у непосредној близини Сребрног језера. У склопу марине планирани су и објекти као што су управа, клуб, простор за смештај пловила, смештајни капацитети, комерцијални и други садржаји.