За е-фискализацију пријављено више од 100.000 обвезника

За е-фискализацију пријављено више од 100.000 обвезника

20/01/2022 Off By BERB

Више од 100.000 обвезника фискализације до данас је пријавило податке о локацијама продајних објеката путем портала Пореске управе еПорези, што је први и неопходан корак како би обвезници прешли на нови модел е-фискализације.

 

Подсећамо обвезнике фискализације да након што пријаве продајне објекте, имају могућност да остваре право на финансијску подршку по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији у износу од 100 евра, као и финансијску подршку по фискалној каси у износу од такође 100 евра. Рок за пријаве за финансијску подршку је 31. јануар 2022. године.

Обвезници фискализације који нису евидентирани као обвезници ПДВ на дан подношења Изјаве о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију финансијску подршку остварују у износу увећаном за 20%. Обвезник фискализације може поднети само једну Изјаву о заинтересованости.

До данашњег дана се укупно 85.355 обвезника пријавило за финансијску подршку, а до сада је у ту сврху исплаћено 2,5 милијарде динара. Исплате се врше у траншама, сваке недеље током трајања пријаве.

Када је реч о фискалним уређајима који су тренутно доступни на тржишту, Пореска управа је до сада одобрила преко 100 елемената електронског фискалног уређаја, а на сајту те управе, на адреси https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/registar-odobrenih-elemenata-efu.html  обвезници могу да пронађу списак елемената и произвођача, како би се одлучили који фискални уређај ће користити.

Нови модел е-фискализације предвиђа директну везу фискалног уређаја са Пореском управом у реалном времену. Такође, он подразумева и постојање QR кода на сваком фискалном исечку, чиме купци, односно корисници услуга, могу да провере да ли је рачун издат у складу са законом и чијим скенирањем мобилним телефоном купац успоставља везу са Пореском управом и добија информације да ли је његов фискални рачун оригинал.

Сви обвезници фискализације имају рок да пређу на нови модел најкасније до 30. априла 2022. године.