Predstavljena Jedinstvena baza podataka za privredne subjekte u kojima Srbija ima vlasništvo

Predstavljena Jedinstvena baza podataka za privredne subjekte u kojima Srbija ima vlasništvo

27/12/2021 Off By BERB

Foto: privreda.gov.rs

 

Ministarstvo privrede Vlade Republike Srbije predstavilo je danas, u saradnji sa Agencijom za privredne registre Republike Srbije, javno dostupnu Jedinstvenu bazu podataka za privredne subjekte u kojima Republika Srbija ima vlasništvo, u okviru Registra privrednih subjekata.

Ta baza podataka će putem inovativne digitalne platforme omogućiti transparentnost podataka, uz jednostavnu i brzu pretragu željenih informacija.

Pomoćnica ministarke privrede Dubravka Drakulić istakla je da je ovo prvi korak u ispunjenju Akcionog plana u okviru Strategije državnog vlasništva i upravljanja privrednim subjektima koji su u vlasništvu Republike Srbije za period od 2021. do 2027. godine.

Drakulić je navela da se opšti cilj Strategije ogleda u održivom i efikasnom upravljanju privrednim subjektima u vlasništvu države (PSRS), što odražava posvećenost Vlade reformi ove oblasti, povećanju koristi od državnog vlasništva za građane, kao i ostvarivanju strateških i razvojnih ciljeva i zaštite opšteg interesa Republike Srbije.

Prema njenim rečima, započeta reforma javnih preduzeća će se nastaviti na sveobuhvatan način i proširiti na sve privredne subjekte, što će predstavljati važnu polugu u razvoju sveukupne ekonomije Srbije.

Baza podataka koju smo danas predstavili omogućiće dostupnost mnogih podataka do kojih se do sada dolazilo na teži način, ali i predstavlja još jedan korak u digitalizaciji privrede, istakla je Drakulić.

Ona je napomenula da je Ministarstvo privrede time ispunilo višegodišnju potrebu za objedinjavanjem podataka u jednu interaktivnu evidenciju i to ne samo svih privrednih subjekata, već i njihovih zavisnih društava, te i njihove imovine, a sve u cilju podrške države u primeni razloga vlasništva i upravljanju portfeljem državnih preduzeća.

Posebno se zahvaljujemo na efikasnoj saradnji timu APR-a, koji je uz maksimalnu angažovanost ljudskih resursa Ministarstva privrede – Sektora za javna preduzeća i Sektora za privatizaciju, uzajamnom saradnjom ispunio ovu važnu aktivnost i pre roka koji je definisan propisima, istakla je pomoćnica ministarke.

Direktor Agencije za privredne registre Milan Lučić naveo je da to telo trenutno vodi 10 registara i evidencija kao poverene poslove iz nadležnosti Ministarstva privrede.

U okviru objavljene evidencije objavljuje se pregled poslovnih podataka, pravni status i procenat učešća države u vlasništvu privrednih subjekata, podaci o osnivanju i promenama registrovanim u tim i drugim subjektima koji imaju uticaj na privredne subjekte u vlasništvu Republike Srbije, rekao je Lučić.

On je naglasio da se, pored toga, objavljuju odluke registratora, na osnovu kojih su registrovani osnivanje i promene podataka o članovima, zakonskim zastupnicima, članovima nadzornih i izvršnih odbora, kapitalu, ograncima i drugi statusni podaci privrednih subjekata, kao i osnivačka akta, statuti i druga dokumenta ovih subjekata, koja se registruju u okviru Registra privrednih subjekata u APR-u.

Putem pretraživača su dostupni podaci za 314 privrednih subjekata, a evidencija će se automatski ažurirati podacima iz Registra privrednih subjekata, pa će Agencija za privredne registre, uz ostale poslovne i finansijske podatke, obezbediti i transparentnost poslovnih podataka o privrednim subjektima u vlasništvu države, zaključio je on.

Strategija državnog vlasništva i upravljanja privrednim subjektima koji su u vlasništvu Republike Srbije od 2021. do 2027. godine, izrađena je uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj i predstavlja jedinstveni akt koji pruža stratešku viziju i uputstva u vezi sa ciljevima vlasničkog upravljanja nad privrednim subjektima, ciljevima finansijskih i javnih politika, kao i principima korporativnog upravljanja i praksama nadzora nad privrednim subjektima, u skladu sa međunarodnim standardima i najboljom praksom.