Usvojen set zakona iz oblasti obrazovanja, finansija i kulture

Usvojen set zakona iz oblasti obrazovanja, finansija i kulture

24/12/2021 Off By BERB

Izvor: Vlada Srbije/Foto: Tanjug

 

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je sinoć Zakon o izmeni i dopunama Zakona o javnim medijskim servisima i Zakon o izmeni i dopuni Zakona o elektronskim medijima.

Poslanici su usvojili i Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, i tom prilikom odlučili da postoje naročito opravdani razlozi za njegovo stupanje na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“.

Skupština je za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabrala Radoja Kujovića, na predlog udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece, dok je na predlog univerziteta akreditovanih u Srbiji za člana Saveta izabran Nemanja Tasić.

Parlament je izglasao i Zakon o kulturnom nasleđu, kojim se regulišu pitanja u vezi sa nastankom, čuvanjem i zaštitom kulturnih dobara, nadležnostima i radom ustanova zaštite kulturnog nasleđa i obavezama i pravima vlasnika i držaoca.

Takođe, potvrđen je i Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Kreativna Evropa (2021–2027).

Skupština se izjasnila i za usvajanje Zakona o tržištu kapitala, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, kao i Zakona o izmenama i dopuni Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine.

Poslanici su izglasali i Zakon o izmeni i dopuni Zakona o utvrđivanju druge garantne šeme kao mera dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Na sednici je potvrđen i Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2079 (2021) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za Projektni zajam – Univerzitetska infrastruktura.

Takođe, izglasan je i Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za ugovaranje stranog projekta o izgradnji) za Projekat izgradnje državnog puta 1.B reda br. 27 Loznica–Valjevo–Lazarevac, deonica Iverak– Lajkovac (veza sa autoputem E-763 Beograd–Požega), između kineske „Export-Import“ banke, kao zajmodavca i Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija, kao zajmoprimca.

Potvrđen je i Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Kambodže o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša.

Skupština Srbije usvojila je i set zakona iz oblasti obrazovanja, među kojima su Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kojima je propisano da se na početku školske godine u školama intonira himna Srbije “Bože pravde”.

Usvojen je i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, kao i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prosvetnoj inspekciji.

Poslanici su se izjasnili i za usvajanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i Zakona o inovacionoj delatnosti.

Skupština Srbije je ponovo izabrala Mladena Nenadića za tužioca za organizovani kriminal na period od šest godina.

Za javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu izabran je Tomislav Kilibarda, koji je i do sada bio vršilac dužnosti na tom mestu, a u Kragujevcu Milijana Dončić, takođe vršilac dužnosti na toj funkciji.

Za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu izabran je Nenad Stefanović, koji je do sada bio zamenik tužioca.

Skupština je izabrala ukupno 37 javnih tužilaca u Tužilaštvu za organizovani kriminal, apelacionim, višim i osnovnim javnim tužilaštvima u Srbiji.

Pored tužioca za organizovani kriminal, izabrani su kandidati za dva apelaciona javna tužilaštva, 11 viših javnih tužilaštava i 23 osnovna javna tužilaštva.