Vreme ženskog preduzetništva tek dolazi

Vreme ženskog preduzetništva tek dolazi

09/12/2021 Off By BERB

Foto: Đorđe Krstić

 

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Darija Kisić Tepavčević izjavila je danas, na konferenciji „Žensko preduzetništvo“ u Novom Sadu, da vreme ženskog preduzetništva tek dolazi i da je to prilika da žene pokažu svoja znanja i veštine.

 

Kisić Tepavčević je istakla da su i dalje prisutni nepovoljni indikatori kada je reč o položaju žena na tržištu rada i da žene, kada je u pitanju treći kvartal 2021. godine, u ukupnoj strukturi nezaposlenih učestvuju sa 56,1 odsto.

Zbog toga su, kako je dodala, žene u Strategiji zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine prepoznate kao ranjiva grupa, kojoj je potrebno usmeriti više pažnje i više mera aktivne politike zapošljavanja.

Ministarka je navela da je tokom 2020. godine u mere aktivne politike zapošljavanja bilo uključeno više od 65.000 lica sa evidencije nezaposlenih, od kojih je žena bilo oko 54 odsto.

Tokom 2020. godine u obuku za razvoj preduzetništva, što je jedna od mera aktivne politike zapošljavanja, bilo je uključeno 12.500 nezaposlenih lica, od kojih su polovina bile žene, dok je subvencija za zapošljavanje odobrena za ukupno 3.600 lica, od kojih je žena bilo nešto više od 49 odsto.

Kada je u pitanju podrška ostvarivanju kvalitetnih poslovnih ideja i pokretanju sopstvenog posla, posebno ohrabruje podatak da je od početka godine do danas subvencija za samozapošljavanje dodeljena za 3.038 lica, od kojih je 59 odsto žena, što je značajno veće učešće u odnosu na 2020. godinu, ukazala je Kisić Tepavčević.