Evaluacija voda za zaštitu snaga za učešće u misiji UN u Libanu

Evaluacija voda za zaštitu snaga za učešće u misiji UN u Libanu

04/12/2021 Off By BERB

Foto: mod.gov.rs

 

U bazi „Jug“ i na poligonu „Borovac“ kod Bujanovca realizovana je trodnevna taktička vežba „Srpski štit“ u okviru priprema za učešće u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu.

 

 

 

Na vežbi je proverena osposobljenost voda za zaštitu snaga iz sastava Komande za obuku za izvršavanje namenskih zadataka u misiji, u uslovima koji su prilagođeni onima u zoni operacije.

Praćeni su i ocenjivani postupci u slučaju napada na bazu, rad na stalnom kontrolnom punktu i osmatračkoj stanici, organizacija rada u bazi, postupci sa minsko-eksplozivnim sredstvima i rešavanje drugih zadataka.

 

Kontrolu pravilnosti radnji i poštovanja međunarodnih standarda obučenosti koje jedinica treba dostigne izvršio je evaluatorski tim iz Generalštaba Vojske Srbije, a rezultati provere su pokazali da je jedinica u potpunosti spremna za angažovanje u mirovnoj operaciji u Libanu.

 

Vojska Srbije angažuje vod za zaštitu snaga u misiji Ujedinjenih nacija u Libanu od 2014. godine. Osnovni zadatak našeg voda, koji se nalazi u sastavu italijanskog kontingenta, je obezbeđenje baze u kojoj su smeštene snage Ujedinjenih nacija.