Влада одредила квоту за подстицаје за ветроелектране

Влада одредила квоту за подстицаје за ветроелектране

10/11/2021 Off By BERB

Фото: Влада Србије

 

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику.

 

Уредбом ће бити створен заокружен правни оквир који ће обезбедити потпуну заштиту и очување архивске грађе изворно насталу у електронском облику и чување тих података у будућности.

Влада Србије донела је Уредбу о квоти у систему тржишне премије за ветроелектране у циљу повећања коришћења енергије из обновљивих извора и стварања конкурентног тржишта производње електричне енергије из таквих врста извора. Предвиђено је спровођење аукција за додељивање права на тржишну премију, односно подстицаје, електранама које користе обновљиве изворе енергије. Аукције ће се спроводити на основу квота које прописује влада сходно потребама Републике Србије за таквим новим капацитетима из обновљивих извора енергије. Право на учествовање на аукцији имају електране које нису мала постројења (електране одобрене снаге преко 500kW и електране на ветар одобрене снаге преко 3MW) или демонстрациони пројекти. Влада је одредила квоту само за једну врсту електрана која су предмет подстицаја, односно за ветроелектране.

С обзиром на то да се ради о новом систему подстицаја и механизама додељивања права на подстицаје, неопходно је да се прва аукција спроведе до краја 2021. године, како би се тестирали и у пракси применили сви институти и процедуре предвиђене новим Законом о коришћењу обновљивих извора енергије.

Чланови владе донели су одлуку да се део неутрошених средстава опредељених за организовање манифестације „Михољски сусрети села“, због епидемије Covid – 19 и епидемиолошких мера које се односе на забрану окупљања, преусмери на куповину минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији Републике Србије, а због великог броја захтева за решавање овог питања.

На данашњој седници донета је одлука о образовању Комисије за примену међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор, којој ће стручну и административно-техничку потпору пружати Управа за трезор Министарства финансија.