Osigurati da škole ostanu mesto bez veće transmisije virusa

Osigurati da škole ostanu mesto bez veće transmisije virusa

23/10/2021 Off By BERB

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije saopštilo je da su u Tim za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola (Tim za škole) uključeni predstavnici resornog ministarstva, Ministarstva zdravlja, epidemiolozi i stručnjaci u oblasti higijene Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, u skladu sa Zaključkom Kriznog štaba.

Od kako je školska godina otpočela, Tim se sastajao 11 puta i njegov zadatak je da razmatra, po potrebi konsultuje doktore – članove Kriznog štaba, i donosi odluke o eventualnoj promeni modela nastave na nivou neke jedinice lokalne samouprave, ukoliko parametri na osnovu više od 10 pokazatelja, takođe utvrđenih na sednici Kriznog štaba 24. avgusta, pokažu da je došlo do određenog pogoršanja situacije na nivou konkretne opštine ili grada, odnosno na nivou određene škole.

Odluka o uvođenju onlajn nastave na teritoriji čitave Srbije jeste pomenuta na prethodnoj sednici Kriznog štaba, ali ona nije doneta.

Tim za škole je sagledao sve pokazatelje i doneo odluku o uvođenju kombinovanog modela nastave u srednjim školama u četiri lokalne samouprave za iduću nedelju.

Eventualna odluka o uvođenju onlajn nastave u svim školama Srbije na sastanku Tima za škole bi mogla biti doneta isključivo u slučaju da parametri pokažu znatno pogoršanje  u svim jedinicama lokalne samouprave.

Ovonedeljna analiza govori da je samo u 136 (11 odsto) osnovnih škola procenat zaraženih učenika iznad 1,5 odsto i da u 466 (39 odsto) nije bilo nijednog zaraženog učenika u prethodnoj nedelji, dok je 169 (14 odsto) škola prijavilo samo po jedan slučaj.

Kod srednjih škola, procenat inficiranih učenika veći od 1,5 odsto registrovan je u 85 (16 odsto).

Istovremeno, u 99 (19 odsto) srednjih škola nema pozitivnih u prethodnoj nedelji, a u 81 (15 odsto) školi je prijavljen po jedan slučaj.

Prosvetna inspekcija, u sklopu aktivnosti koje su u vezi sa epidemiloškom situacijom u zemlji, pored redovnih i vanrednih nadzora,  vrši  savetodavne posete i nadzor,  a pogotovo nad radom ustanova za koje je Tim za škole procenio da su u određenom ili visokom riziku u smislu nepoštovanja epidemioloških mera.

Tim za škole prosvetnoj inspekciji dostavlja spiskove ustanova koje zahtevaju  posebna pozornost, a prosvetna inspekcija preduzima radnje iz svoje nadležnosti.

Kao i uvek do sad, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nije samo donosilo odluku o školama, već je pre svega uvažavalo stav zdravstvenog dela Kriznog štaba, ističući da je bitka protiv virusa SARS COV2 prevashodno bitka za zdravlje nacije.

Kako svako ministarstvo brine i odgovorno  je za svoju oblast, tako je i na Ministarstvu prosvete da se stara da obrazovanje deci u najizazovnijim okolnostima bude organizovano najbolje moguće i ne bude uskraćeno.

Sa ponosom možemo da kažemo da je tako i bilo u proteklom periodu.

Zato apelujemo na sve aktere da se suzdrže od olakog davanja ocena medijima bez egzaktnih podataka i pokazatelja, već da razumemo da imamo isti cilj, na kome zajedno i radimo.

U želji da se situacija skupa temeljno sagleda, prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete Branko Ružić uputio je poziv članovima zdravstvenog dela Kriznog štaba na sledeći sastanak Tima za škole, kako bi zajedno sagledali situaciju i doneli odluku za naredni period.

Podsećamo da nije na Ministarstvu prosvete, a ni na Timu za škole i zaposlenima u školama da utvrđuju odgovornost roditelja, da li testiraju svoju decu i izoluju ih ukoliko su ukućani zaraženi, već da obezbede maksimalnu disciplinu poštovanja epidemioloških mera u školama, prate stanje i reaguju usled pogorošanja stanja, što i čine.

Upravo odluka o podeli na grupe usled zaražavanja dvoje i više učenika učinila je i da se deca i zaposleni spasu od većeg zaražavanja.

Zato će Tim za škole, Ministarstvo i obrazovne ustanove i ubuduće činiti sve što je u njihovoj nadležnosti i moći i prilagođavati se situaciji kako bi osigurali da škole ostanu mesto gde se veća transmisija virusa ne dešava.

Na žalost, deca i zaposleni se najviše zaraze van obrazovnog sistema, a ne u školi.

Upravo zato opet molimo da se građani vakcinišu u što većoj meri,  da se deca izoluju pri pojavi bilo kakvih simptoma i slučajeva oboljevanja u okruženju.

Jedino tako omogućavamo da deca uče u svojim školama sa svojim nastavnicima, kako i treba da bude, navodi se u saopštenju.