NBS: DA LI POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI PODRŽAVA BORBU PROTIV SPREČAVANJA PRANJA NOVCA?

NBS: DA LI POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI PODRŽAVA BORBU PROTIV SPREČAVANJA PRANJA NOVCA?

22/05/2015 Off By

narodna-banka-srbije-8-n1


Press služba NBS

NARODNA banka Srbije smatra da je pri određivanju rokova za sprovođenje mera prema bankama potrebno uzeti u obzir potrebu da se spreči upravo nezakonito postupanje i pri tome neće postavljati retoričko pitanje da li Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podržava borbu protiv sprečavanja pranja novca, zato što je sigurno da ne postoji sumnja oko toga, kao što ne postoji ni sumnja da Narodna banka Srbije podržava isključivo zakonitu obradu podataka o ličnosti.

Narodna banka Srbije ne podržava, već naprotiv insistira na zakonitom ponašanju banaka u bilo kojoj oblasti, pa i u obradi podataka o ličnosti i uvek će sarađivati sa drugim nadležnim institucijama i Poverenikom na zaštiti prava i interesa svih građana.
Narodna banka Srbije, kao i u svom jučerašnjem saopštenju, ističe da joj je kao organu kome su prvenstveno data ovlašćenja za nadzor nad radom banaka i očuvanjem finansijske stabilnosti, od suštinske važnosti zakonitost poslovanja banaka, te u tom smislu, naravno, podržava nesmetan rad Poverenika i sve njegove mere koje su prema bankama izrečene u skladu sa Ustavom i zakonima. Bilo kakvo drugačije tumačenje stavova Narodne banke Srbije predstavljalo bi očiglednu grešku u zaključivanju i neistinito iznošenje informacija u javnosti.
Istovremeno, ističemo da je uspostavljanje i očuvanje stabilnosti finansijskog sistema zemlje zakonom utvrđena obaveza i nadležnost Narodne banke Srbije, koja je njen prioritetni zadatak. Ostvarenju tog cilja su podređeni i podzakonski akti koje donosi NBS, a koji se odnose na pribavljanje i čuvanje određene dokumentacije koja treba da omogući adekvatno praćenje i upravljanje rizicima u brojnim aspektima bankarskog poslovanja, kao što su praćenje finansijskog položaja dužnika, praćenje sredstava obazbeđenja, praćenje identiteta klijenata za potrebe upravljanja rizikom od sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i slično. Te podzakonske akte Narodna banka je bila dužna da donese, na osnovu Zakon o bankama, Zakona o platnom prometu, Zakona o deviznom poslovanju i dr, kako bi se osiguralo efikasno sprovođenje ovih propisa i zakonitost u poslovanju banaka.
Takođe, Narodna banka Srbije ne smatra da je loše, neprimereno, necelishodno ili nezakonito da se državne institucije kojima su poverena regulatorna i/ili izvršna ovlašćenja međusobno konsultuju i razmene stavove u vezi s pitanjima koja su značajna za rad tih institucija, naročito onda kada je reč o tumačenju zakona ili propisa koji su u nadležnosti jedne od tih institucija. Narodna banka Srbije se više puta do sada obraćala Povereniku, kako u vezi s primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, tako i u vezi s primenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, i ovom prilikom želi da zahvali na dosadašnjoj saradnji, koja je, prema našem mišljenju, bila uspešna i doprinela unapređenju prava građana u oblastima iz nadležnosti Narodne banke Srbije. Isto tako, predstavnici Narodne banke Srbije su spremni i stoje na raspolaganju za pružanje svih potrebnih objašnjenja u vezi s propisima iz svoje nadležnosti, naročito u vezi s zakonima i propisima kojima se uređuju bankarsko poslovanje i mere usmerene ka sprečavanju pranja novca.<


DANAS

kalcedonijaAKEKSANDAR VUČIČ U RUMI POSETIO OPŠTINU I FABRIKU KALCEDONIJA

    Ranka Čičak OPŠTINA Ruma proslavila je danas svoju slavu, svetog Nikolu, koju slavi od 16 veka

 

 

tasovac-gasic-korupcija-firme-tizer-22052015-1432236060-664573REAGOVANJE POVODOM PISANJA KURIRA

  Press služba Ministarstva   ODLUČIVANJE o tome koji će medijski projekti biti sufinansirani na konkursima Ministarstva kulture

 

 

sns-nebojsa-stefanovic-1342265727-101308STEFANOVIĆ SMENIO NAČELNIIKE POLICIJSKIH STANICA SENTA I KANJIŽA

MINISTAR UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE DR NEBOJŠA STEFANOVIĆ IZJAVIO JE DANAS DA JE, ZBOG UTVRĐENIH NEPRAVILNOSTI U RADU, NAKON TRAGEDIJE U KANJIŽI, SMENIO NAČELNIKE POLICIJSKIH STANICA SENTA I KANJIŽA I DA JE PROTIV NJIH POKRENUT DISCIPLINSKI POSTUPAK.

 

 

FAJAGELJNOVI SAD: GRADSKA VLAST DA SMENI A NE DA PRIHVATI OSTAVKU FAJGELJA

ZBOG UNIŽAVANJA KULTURNOG CENTRA I SVE BRUKE KOJU JE NANEO NOVOM SADU, ZBOG SVIH NJEGOVIH AFERA I SPORNIH