Нова законска решења за већу транспарентност у раду органа јавне власти

Нова законска решења за већу транспарентност у раду органа јавне власти

07/10/2021 Off By BERB

Фото: Влада Србије

 

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о Заштитнику грађана са циљем да се оснажи независност те институције у складу са међународним стандардима.

 

Нова законска решења унапређују одредбе о поступању Заштитника грађана у спровођењу  контроле над радом органа, у складу са надлежностима које су утврђене Уставом.

 

Такође, закон садржи одредбе које су у складу са одговарајућим конвенцијама које је ратификовала Република Србија предвиђене ратификационим документима, односно акционим плановима, а тичу се послова у домену Заштитника грађана.

 

Чланови владе усвојили су Предлог закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја чији је циљ успостављање механизама који треба да унапреде одговорност и транспарентност у раду органа јавне власти. Поверенику за слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности се дају значајна овлашћења која треба да доведу до тога да се решења из закона што адекватније примењују у пракси.

 

Изменама закона се, такође, знатно проширује круг субјеката који подлежу обавезама из закона и унапређује систем израде и објављивања информатора о раду органа власти у складу са принципом проактивне транспарентности који подразумева објављивање што већег броја информација о раду органа власти.

 

Влада је усвојила Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (паметна бројила) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој. Увођење паметних система мерења у енергетски сектор један је од најважнијих циљева енергетске политике Србије и представља приоритетни задатак у модернизацији система преноса и дитрибуције електричне енергије. Бенефити који се очекују од коришћења оваквих бројила и система за аутоматско даљинско очитавање и управљање потрошњом су, поред осталог, смањење неовлашћење потрошње електричне енергије, аутоматизација очитавања, смањење трошкова радне снаге, детекција нестанка напајања, квалитетније планирање искључења код ремонта електричних објеката.

 

Влада Србије донела је Одлуку о оснивању Образовно-научног центра „Ћошка-Риста Стајић“ у Врању. Та установа ће, између осталог, деловати као истински везивни и развојни фактор и повезивати образовања са привредом, као и националним и локалним властима и институцијама. У условима стално растућих потреба на тржишту, посебно када је реч о радној снази, Центар се профилише као место континуираног развоја талентованих ученика основних и средњих и факултета у области медицине, хемије, физике и математике.