Oснивају се домови здравља у Зубином Потоку и Звечану

Oснивају се домови здравља у Зубином Потоку и Звечану

21/09/2021 Off By BERB

Влада Републике Србије на данашњој седници донела је одлуку о оснивању домова здравља у Зубином Потоку и у Звечану.

 

Одлука о оснивању домова здравља донета је на основу Закона о здравственој заштити којим је прописао да, на основу Резолуције 1244 Савета безбедности УН, над здравственим установама чији је оснивач Република Србија, влада има сва права и обавезе оснивача у складу са законом.

 

Чланови владе донели су и Одлуку о образовању Националног комитета за спровођење Конвенције за заштиту културних добара у случају оружаних сукоба, на период од пет година.

 

У раду Комитета, по позиву председника, могу да учествују представници надлежних министарстава, као и истакнути стручњаци из области која је предмет разматрања.

 

Задатак Комитета је да даје предлоге, мишљења и стручна образложења у вези са мерама које је потребно предузети како би се Конвенција спровела у потпуности. Такође, Комитет промовише сврху и значај Конвенције, разматра и предлаже сарадњу са релевантним институцијама из иностранства, међународним организацијама и националним радним групама истог или сличног профила у циљу размене искустава и примене добрих пракси.