Књиге за српске држављане на издржавању затворске казне у Турској

Књиге за српске држављане на издржавању затворске казне у Турској

15/09/2021 Off By BERB

Foto: mpravde.gov.rs

 

Директор Управе за извршење кривичних санкција Дејан Царевић изјавио је, поводом Међународног дана демократије, да је Управа посвећена поштовању права лица лишених слободе и потпуној примени међународних конвенција.

 

 

Он је навео да Управа предузима делотворне мере у циљу превенције тортуре у заводима попут контроле у примени и заштити права осуђених и притворених лица, информисања о њиховим правима и механизмима заштите права, редовних и ванредних надзора над радом завода и сарадње са невладиним организацијама за заштиту људских права.

 

„Управа од почетка пандемије интензивно спроводи мере превенције на очувању здравља осуђеника, а бринули смо и о хуманом аспекту извршења затворске казне што значи да лица, уз стриктно поштовања мера, посећују чланови њихових породица и омогућен им је контакт са породицом путем Скајпа и Вибера“, нагласио је Царевић.

 

Поводом 15. септембра – Међународног дана демократије, Управа је донирала 100 књига Генералној дирекцији за казнено-поправне установе у Турској како би убудуће биле на располагању српским држављанима на издржавању затворске казне у тој земљи.

 

 

Реч је о књижевним делима из библиотекарског фонда Окружног затвора у Београду, који укупно броји 3.500 књига.

Осим белетристике, сви заводи у Србији поседују и правну литературу како би осуђеници имали приступ законским документима који регулишу њихова права и обавезе. Материјал је преведен на више страних језика и језике националних мањина како би се спречила дискриминација због могуће језичке баријере.

Заводи поседују завидан библиотекарски фонд који броји неколико десетина хиљада књига, а од тога највеће установе имају скоро 40.000 наслова – КПЗ у Сремској Митровици 14.100, завод у Пожаревцу (Забели) 13.500, у Нишу 5.500, а КПЗ у Београду и КПЗ у Панчеву по 4.000.