Новом уредбом и до 300 пута веће казне за нелегалну експлоатацију минералних ресурса

Новом уредбом и до 300 пута веће казне за нелегалну експлоатацију минералних ресурса

27/08/2021 Off By BERB

Влада Србије усвојила је на јучерашњој седници Уредбу о утврђивању вредности ископане минералне сировине или других геолошких ресурса без потребних одобрења, којом се увећавају износи накнаде штете за експлоатацију минералних сировина без одобрења.

 

Уредбом која је донета на основу измењеног Закона о рударству и геолошким истраживањима, усвојеног у априлу, прописује се да се накнада штете за нелегалну експлоатацију плаћа у висини троструке тржишне вредности ископане минералне сировине. Претходним прописима, за сировину експлоатисану без потребних одобрења, постојала је обавеза плаћања накнаде штете у истом износу као и кад се експлоатација врши легално.

 

Примера ради, за експлоатацију камена као техничког грађевинског материјала нелегалном експлоатацијом по новој уредби плаћа се накнада штете у 60 пута већем износу. Поређења ради, ако је раније за нелегално експлоатацију 80.000 тона камена, са накнадом од 24 динара по тони, плаћана накнада штете у износу од 1,9 милиона динара или око 16.000 евра, према новој уредби, на тржишну вредност сировине од 475 динара по тони у троструком износу, накнада штете се увећава на 114 милиона динара, односно скоро милион евра. Код минералних сировина веће вредности, износ накнаде штете увећава се и до 300 пута у односу на раније прописе.

 

Поред увећане накнаде штете, за нелегалну експлоатацију предвиђене су забрана рада и казна за привредни преступ у износу до 3.000.000 динара, које се изричу на основу извршеног инспекцијског надзора.

 

Уредба је донета како би се спречила и санкционисала нелегална екпсплоатација минералних сировина и обесхрабрило извођење експлоатационих радова без одобрења, уз остваривање већег финансијског ефекта за буџет у случајевима кршења закона.