Srbija, Severna Makedonija i Albanija potpisale tri dokumenta za bolju regionalnu saradnju

Srbija, Severna Makedonija i Albanija potpisale tri dokumenta za bolju regionalnu saradnju

29/07/2021 Off By BERB

Izvor: srbija.gov.rs/Foto: Tanjug

 

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Severne Makedonije i Albanije Zoran Zaev i Edi Rama potpisali su danas u Skoplju tri dokumenta koja će olakšati trgovinu u regionu i omogućiti jedinstveno tržište rada, ali i međusobnu pomoć u vanrednim situacijama.

Lideri tri zemlje potpisali su na regionalnom ekonomskom forumu, u okviru inicijative „Mini Šengen“, Memorandum o razumevanju o saradnji na olakšanju uvoza, izvoza i kretanja robe na Zapadnom Balkanu, Memorandum o razumevanju o saradnji u vezi sa slobodnim pristupom tržištu rada na Zapadnom Balkanu i Sporazum o saradnji u zaštiti od katastrofa na Zapadnom Balkanu.

Prvi memorandum će ekonomsku saradnju povećati i dodatno unaprediti i pojednostaviti u najvećoj mogućoj meri procedure u vezi sa uvozom, izvozom i kretanjem robe.

Ovaj dokument doprineće i razmeni podataka između carinskih i drugih nadležnih organa u meri u kojoj to dozvoljava zakonodavstvo svake od ugovornih strana.

Takođe, to predviđa i promovisanje skladnog razvoja ekonomskih veza između ugovornih strana putem širenja trgovinske razmene i postepeno uklanjanje barijera u robnoj razmeni.

Sporazum o saradnji u zaštiti od katastrofa ima za svrhu da ugovorne strane, u skladu sa svojim raspoloživim kapacitetima, pomažu jedna drugoj u slučaju katastrofa i to kada ugovorna strana koja to zatraži nije u stanju da se izbori sa posledicama katastrofe korišćenjem sopstvenih resursa.

Ovim sporazumom ugovorne strane regulišu okvir uslova za dobrovoljno pružanje pomoći u slučaju katastrofa, a posebno u planiranju i sprovođenju mera zaštite od poplava, zemljotresa, požara, zagađenja životne sredine, plovidbenih nezgoda, radioloških rizika, raznih pandemija, kao i industrijskih i drugih katastrofa.

Pomenuti sporazum previđa i uzajamno obaveštavanje o pretnjama, pojavi i posledicama katastrofa, kao i uzajamnu pomoć u spasavanju, pružanju pomoći i otklanjanju posledica katastrofa kopnenim i vazdušnim snagama i vozilima za intervencije u slučajevima masovnih požara, poplava, zemljotresa i drugih katastrofa.

Planirana je i edukacija i obuka osoblja službi i jedinica za zaštitu i spasavanje, vatrogasnih jedinica i drugih pripadnika spasilačkih timova putem brifinga, kurseva, obuka, seminara i drugih vidova saradnje.

Sporazum predviđa i organizovanje i izvođenje zajedničkih spasilačkih vežbi i vežbi u pružanju pomoći i slično, kao i razmenu naučnih i tehničkih podataka i drugih dokumenata od značaja za zaštitu od katastrofa.

Memorandum o razumevanju o saradnji u vezi sa slobodnim pristupom tržištu rada ima za cilj da pojednostavi procedure kod svih ugovornih strana u pogledu dobijanja radnih dozvola za državljane svake od tri zemlje, kao i u pogledu korišćenja dobijenih radnih dozvola na teritoriji bilo koje od njih.

Na ovom skupu saopšteno je da će novo ime inicijative „Mini Šengen“ biti „Otvoreni Balkan“.