Potvrđen Ugovor o zajmu sa EBRD za širokopojasni internet

Potvrđen Ugovor o zajmu sa EBRD za širokopojasni internet

25/03/2021 Off By BERB

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je večeras Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Zahvaljujući kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj od 18 miliona evra, približno 80.000 domaćinstava u 500 seoskih naselja će do kraja 2023. dobiti širokopojasnu komunikacionu infrastrukturu za brzi internet.

Ugovor o zajmu EBRD predviđa period raspoloživosti sredstava od tri godine od datuma potpisivanja ugovora, odnosno do kraja 2023. godine, što je i rok za završetak projekta.

Sredstva će se isplaćivati u tranšama, čiji je minimalni iznos 100.000 evra, a period dospeća zajma je do 15 godina, uključujući i grejs period od tri godine.

Prva rata se plaća 22. decembra 2023. godine, a poslednja rata 22. juna 2035. godine.

Poslanici su potvrdili i Odluku 1/2019 ESAA Zajedničkog komiteta od 31. jula 2019. godine kojom se zamenjuje Aneks I Multilateralnog sporazuma između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu (u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 od 10. juna 1999) o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja.

Za zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za oblast zaštita podataka o ličnosti izabrana je diplomirana pravnica Sanja Unković iz Beograda.

 

Izvor: Vlada Srbije/ Foto: Tanjug