Mere za prevenciju elementarnih nepogoda u Raškom okrugu

Mere za prevenciju elementarnih nepogoda u Raškom okrugu

11/03/2021 Off By BERB

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije Bojan Jocić održao je danas u Kraljevu sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave i komandantima i načelnicima štabova za vanredne situacije Raškog upravnog okruga.

Tom prilikom su precizirane kritične tačke i predložene mere koje treba da doprinesu smanjenju posledica elementarnih nepogoda.

Jocić je napomenuo da je sastanak u Raškom okrugu osmi koji je organizovan od početka akcije i da su oni do sada održani sa predstavnicima 43 lokalne samouprave.

Prema njegovim rečima, u svakom okrugu definišemo potencijalne probleme i krizne tačke, zajednički radimo na tome da ih predupredimo i smanjimo štetu koja može nastati usled elementarnih nepogoda.

Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić ukazao je na to da su se, tokom posete i radnih sastanaka u ovim okruzima, kao najkompleksniji problemi pokazala naselja koja su nelegalno izgrađena u koritima reka, kao i smeće i otpad koji se akumuliraju u kanalima.

Ovi problemi, kako je naglasio, mogu biti rešeni boljom komunikacijom i saradnjom između lokalnih samouprava i javnih preduzeća, pri čemu je neophodan ovakav proaktivan pristup koji će dovesti do pozitivnog ishoda.

Čaušić je precizirao da su vatrogasno-spasilački bataljoni Kraljevo i Novi Pazar od početka godine imali 290 intervencija, od čega je čak 241 u vezi sa gašenjem požara.

Načelnik Raškog okruga Nebojša Simović iskazao je zahvalnost Sektoru za vanredne situacije i svim štabovima za vanredne situacije u ovom okrugu, istakavši da te ljude krase odgovornost i profesionalnost.

 

Izvor: Vlada Srbije