Svetski Dan civilne zaštite

Svetski Dan civilne zaštite

01/03/2021 Off By BERB

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da 1. mart – Svetski dan civilne zaštite ima za cilj da ukaže na vitalni značaj i ulogu službi civilne zaštite u slučaju svih tipova nesreća i katastrofa i suočavanju sa njima, kao i da se oda priznanje za njihove napore, žrtve i podvige.

Civilna zaštita predstavlja organizovan odgovor države na opasnosti koje ugrožavaju stanovništvo, materijalna dobra i životnu sredinu u slučaju takve vanredne situacije, koja prevazilazi mogućnosti redovnog delovanja nadležnih organa.

Sektor za vanredne situacije je do sada formirao ukupno 169 specijalizovanih jedinica civilne zaštite za zaštitu i spasavanje, od kojih je 100 specijalizovanih jedinica sa oko 2.500 pripadnika prošlo obuku i spremno je za delovanje u slučaju vanrednog događaja.

Do sada je na teritoriji Srbije formirano šest vrsta specijalizovanih jedinica za zaštitu i spasavanje, i to za gašenje požara, spasavanje na vodi i pod vodom, spasavanje iz ruševina, za zbrinjavanje, pružanje prve pomoći i za radiološko-hemijsko-biološku zaštitu.

Međunarodna organizacija za civilnu odbranu, koja promoviše rad službi civilne zaštite širom sveta i ukazuje na značaj njihove saradnje i potrebe solidarnosti u zajedničkoj borbi, na Generalnoj skupštini 1990. godine ustanovila je 1. mart kao Svetski dan civilne zaštite, navodi se u saopštenju.