Dodeljeni sertifikati deci migrantima o završenom kursu engleskog jezika

Dodeljeni sertifikati deci migrantima o završenom kursu engleskog jezika

11/02/2021 Off By BERB

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije saopštio je da su u prihvatnim centrima u Šidu i Vranju danas dodeljeni sertifikati o uspešno završenom kursu engleskog jezika deci migrantima, uzrasta od 6 do 18 godina, koja borave u ovim centrima.

Kursevi su održani od septembra 2020. do januara 2021. u okviru projekta „Akelius – digitalna inicijativa za učenje stranih jezika – podrška kontinuiranom obrazovanju dece izbeglica i migranata u Srbiji“.

Sertifikati će sutra biti podeljeni i deci migrantima smeštenim u Centru za azil u Krnjači.

Kroz projekat „Akelius“, koji sprovode Komesarijat za izbeglice i migracije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Unicef Srbija, u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Nišu i NVO Indigo, 51 dete je učilo osnove engleskog jezika.

Komesarijat, u saradnji sa nadležnim Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i uz podršku Unicefa, od početka izbegličke i migrantske krize aktivno radi na obezbeđivanju pristupa obrazovanju deci migrantima, kako neformalnog, tako i formalnog.

Pomenuti projekat prepoznat je kao inicijativa čiji je osnovni cilj da podrži uključivanje dece i omladine iz izbegličke i migrantske populacije u formalni sistem obrazovanja Srbije i obezbeđivanje podrške u učenju kako redovne nastave, tako i kroz kurseve engleskog jezika.

Kroz ovaj projekat podržana su tri centra za smeštaj migranata/ tražilaca azila (CA Krnjača, PC Vranje i PC Šid–stanica), koja imaju najveći broj dece i porodica na smeštaju.

U okviru projekta, obezbeđena je i podrška u redovnoj nastavi za još 88 migrantske dece uključene u redovan sistem obrazovanja i vaspitanja Srbije.

U redovan sistem obrazovanja i vaspitanja iz prihvatnih i centara za azil trenutno je uključeno 135 dece u 14 osnovnih i dve srednje škole na teritoriji Republike Srbije.

 

Izvor: Vlada Srbije