Министарство правде објавило конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења

Министарство правде објавило конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења

09/02/2021 Off By BERB

Министарство правде и ове године, шести пут заредом, расписало је јавни конкурс за доделу 500 милиона динара прикупљених по основу одлагања кривичних гоњења – опортунитета а намењен пројектима од јавног значаја који се спроводе у друштвене и хуманитарне сврхе.

 

Право учешћа на Јавном конкурсу имају сви носиоци пројеката (физичка лица, правна лица, органи, организације, јавне установе, предузетници, удружења, фондови, хуманитарне организације) којима се остварује јавни интерес у области здравства, културе, просвете, хуманитарног рада и сл. а који ће се реализовати у 2021. години.

Након спроведеног конкурса, буџет од пола милијарде динара расподелиће комисија коју је образовао министар правде а затим и коначним решењем потврдити Владе Републике Србије.

Прошле године додељено је 500 милиона динара, а средства су расподељена на 130 пројеката које су поднеле школе, вртићи, болнице, домови здравља, библиотеке, хуманитарне организације, геронтолошки и центри за социјални рад, домови за смештај деце и омладине, културно-уметничка друштва, удружења, архиви.

Међу њима били су Универзитет у Београду, Институт „Торлак“, КБЦ „Драгиша Мишовић“, Клинички центар Србије, ГАК „Народни фронт“, Мешихат исламске заједнице у Србији, Београдска надбискупија, Црвени крст КиМ из Косовске Митровице и други.

Највише средстава на претходном, петом конкурсу, издвојено је за здравство, набавку опреме и возила – 236.891.692 динара, што је скоро половина од укупно предвиђених средстава.

По институту опортунитета јавни тужилац може да одложи кривично гоњење неког лица ако оно поред осталог, на рачун прописан за уплату јавних прихода, уплати одређени новчани износ који се користи за хуманитарне или друге јавне сврхе.

Рок за подношење пријава је 20 дана од објављивања конкурса у „Службеном гласнику“, а исте ће бити отворене у просторијама Министарства правде, 2. марта. Све информације у вези са јавним конкурсом доступне су на интернет страници Министарства правде www.mpravde.gov.rs, путем телефона: 011/36-22-354, сваког радног дана од 10 до 13 часова и е-mail адресе: [email protected]. Лице задужено за обавештења о Јавном конкурсу је Тања Петровић.