Rekordno izdvajanje iz budžeta za lečenje lica obolelih od retkih bolesti

Rekordno izdvajanje iz budžeta za lečenje lica obolelih od retkih bolesti

04/02/2021 Off By BERB

Vlada Republike Srbije donela je na današnjoj sednici odluku da se za lečenje lica obolelih od retkih bolesti u 2021. godini izdvoje tri milijarde dinara, što je najveći iznos do sada za ove namene.

S obzirom na to da je lečenje ovih lica jedan od prioriteta Vlade Srbije, obezbeđen je kontinuitet izdvajanja iz budžeta u poslednjih osam godina.

Prvi put za lečenje retkih bolesti izdvojena su sredstva iz budžeta 2012. godine, kada je obezbeđeno 130 miliona dinara za terapiju osam pacijenata. U 2020. godini od ovih bolesti lečeno je 325 pacijenata, za šta je izdvojeno ukupno 2,4 milijarde dinara.

Rekordnim izdvajanjem za ovu godinu, država će obezbediti skoro 24 puta više novca u budžetu u odnosu na 2012. godinu. Sredstva su namenjena za obolele koji se već nalaze na terapiji, ali i one koji lečenje tek započinju.

Od 2012. do 2019. godine broj obolelih koji se leče iz sredstava budžeta povećan je za približno 25 puta (sa osam pacijenata u 2012. godini na 200 pacijenata u 2019. godini), dok je broj retkih bolesti koje se leče iz sredstava budžeta povećan sa dva na 19 različitih vrsta.

Vlada je usvojila i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu. Najvažnija izmena odnosi se na promenu termina „nezakonito stečena imovina” u „imovina na koju se utvrđuje poseban porez”, kako se ovaj izraz ne bi poistovećivao sa izrazom „imovina proistekla iz krivičnog dela”.

Promena se odnosi i na dodavanje izraza „izdaci za privatne potrebe fizičkog lica” koji je definisan kao izdaci koje je fizičko lice imalo za privatne potrebe, a radi utvrđivanja porekla prihoda koje je steklo fizičko lice, a nije ih potrošilo na sticanje imovine.

Na sednici je doneta odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu predloga strategije razvoja startap ekosistema Srbije od 2021. do 2025. godine.

Donošenjem strategije, razvoj startap ekosistema postavlja se na formalnu i sistemsku osnovu, a za cilj ima ekonomski razvoj, rast BDP-a, rast izvoza i veću zaposlenost u našoj zemlji.

Radna grupa će tokom narednih šest meseci raditi na izradi predloga strategije koja će obuhvatiti prioritetne politike za ubrzan razvoj startap ekosistema sa akcentom na povećanje broja i kvaliteta startapa kroz oblasti javnih i privatnih investicija, omogućavanja pristupa preduzetničkom kapitalu, kao i poboljšanja lokalne i regionalne povezanosti domaćeg startap ekosistema.

Radnu grupu čini 38 članova, predstavnika državnog, civilnog i privatnog sektora koji će zajedničkim radom, koristeći svoje znanje i iskustvo iz domaćeg i inostranih startap ekosistema, doprineti sadržaju i kvalitetu tog dokumenta.

Ovom telu predsedavaće direktor nevladine i neprofitne organizacije Inicijativa ”Digitalna Srbija“ Nebojša Đurđević, a među članovima su predstavnici relevantnih ministarstava i drugih državnih institucija,uključujući Fond za inovacionu delatnost, sva četiri naučno-tehnološka parka, Narodnu banku Srbije i Kancelariju za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

U rad grupe biće uključena i Svetska banka, Privredna komora Srbije, pet IKT klastera, kao i predstavnici civilnog sektora koji se bave ovom oblašću — uključujući ICT Hub, Impact Hub, Srpsku blokčejn inicijativu i NALED.

U ime Inicijative ”Digitalna Srbija” i organizacije Serbian Entrepreneurs u radnoj grupi biće i uspešni tehnološki preduzetnici kao što su Igor Bogićević, Zoran Vasiljev i Tihomir Bajić.

Na sednici je doneta i odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i povezivanje sanitarnih mreža.

Prečišćavanjem otpadnih voda umanjiće se izloženost populacije bolestima koje se prenose vodom i zaštititi trenutne ekonomske aktivnosti povezane sa vodnim resursima.

Program će na ovaj način unaprediti opštu životnu sredinu i poboljšati komunalne usluge, čime će se direktno smanjiti zagađenje površinskih i podzemnih voda i očuvati vodni resursi, kao i biodiverzitet i ekosistemi koji zavise od tih površinskih voda.

Vlada je donela i odluku o obrazovanju Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača, koji će kao stručno savetodavno telo raditi na unapređenju sistema zaštite potrošača. U tom cilju biće usaglašen rad relevantnih činioca – nadležnih institucija, nevladinog sektora i stručnjaka iz ove oblasti.

 

Izvor: Vlada Srbije