Коларчевој задужбини опредељена финансијска средства из буџета

Коларчевој задужбини опредељена финансијска средства из буџета

18/01/2021 Off By BERB

Коларчевој задужбини опредељена су финансијска средства из буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања као помоћ у циљу обезбеђивања услова за несметано обављање делатности у ванредним и отежаним околностима услед пандемије.

Ова финансијска помоћ намењена је покривању трошкова пословања док се не створе услови за редовно функционисање и организацију програма и активности у пуном обиму.

Оваквом одлуком Министарства културе и информисања решени су најтежи дани за Коларац, не само због пандемије и немогућности одвијања редовних програма, а тиме и остваривања сопствених прихода, већ због спремности и иницијативе Министарства културе и информисања и министарке Маје Гојковић да се трајно реши питање финансирања Коларца као део циљева политике овог министарства.

Одбор Задужбине је на седници одржаној крајем 2020. године, а на основу предлога министарке културе и информисања Републике Србије, госпође Маје Гојковић,  донео одлуку и упутио Министарству културе и информисања иницијативу за решавање питања трајног финансирања Задужбине Илије М. Коларца. Уз наведену сагласност Министарства и Задужбине да је стварање услова за нормално функционисање Коларца питање од националног значаја, ова иницијатива подразумева да Коларац постане установа од изузетног националног значаја, са трајним финансирањем и повереним пословима који су у складу са културно-образовним делатностима ове Задужбине и задатком трајног неговања публике, а да задржи статус Задужбине. Уверени смо да ћемо кроз дефинисање концепта поверавања одређених послова од ширег значаја за српску културу обезбедити очување трајне мисије ове институције, настављање њеног неспорног доприноса развоју највиших културних и уметничких вредности, али и осигурати поштовање воље њеног оснивача и великог добротвора Илије М. Коларца.