APR počinje da vodi Registar pružalaca računovodstvenih usluga

APR počinje da vodi Registar pružalaca računovodstvenih usluga

30/12/2020 Off By BERB

Agencija za privredne registre će od 1. januara 2021. godine početi da vodi Registar pružalaca računovodstvenih usluga, kao jedinstvenu, centralnu, elektronsku bazu podataka o pravnim licima i preduzetnicima koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga i dozvolu za pružanje tih usluga koja izdaje Komora ovlašćenih revizora.

Registar pružalaca računovodstvenih usluga predstavlja potpuno novi registar ustanovljen Zakonom o računovodstvu, u kojem treba da se vode podaci o pružaocima računovodstvenih usluga, kao posebnoj kategoriji pravnih lica i preduzetnika, koja do stupanja na snagu ovog zakona kao takva nije ni postojala.

Za obavljanje poslova pružanja računovodstvenih usluga, ovi subjekti moraju da ispunjavaju posebne uslove, odnosno da imaju dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga koju izdaje Komora ovlašćenih revizora i moraju da budu upisani u ovaj registar najkasnije do 1. januara 2023. godine.

Do tog dana, svi koji žele da nastave sa obavljanjem pomenutih poslova moraju da dobiju dozvolu od Komore i moraju da budu upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

U cilju digitalizacije što većeg broja servisa i usluga Agencije, Registar finansijskog lizinga će od 1. januara 2021. godine preći na potpuno digitalni način rada.

Pored podnošenja prijava za registraciju ugovora o finansijskom lizingu, u Registru finansijskog lizinga će biti omogućeno podnošenje svih ostalih vrsta registracionih prijava elektronskim putem.

Osim toga, izrađen je servis za preuzimanje podataka i dokumenata, uključujući i servis za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, koji će omogućiti elektronsko dostavljanje ovlašćenja za registraciju vozila nabavljenih putem finansijskog lizinga.