Влада конструктиван партнер свим чиниоцима правног система

Влада конструктиван партнер свим чиниоцима правног система

05/11/2020 Off By BERB

Кабинет председнице Владе и Министарство правде, на састанку који је одржан у Влади Републике Србије, разговарали су са представницима Адвокатске коморе Србије о изазовима са којима се представници ове професије суочавају кроз пружање правне помоћи пред Службама за катастар непокретности, односно Републичким геодетским заводом.

Одржавањем овог састанка, влада је показала да је конструктиван партнер свим чиниоцима правног система и да је њена дужност да активним приступом иде у сусрет препознавању потенцијалних проблема, односно изазова у њиховом превазилажењу. Сва спорна питања ће се размотрити у циљу проналажења адекватних решења, уз уважавање значаја и положаја адвокатске професије.