18. октобар – Европски дан борбе против трговине људима

18. октобар – Европски дан борбе против трговине људима

16/10/2020 Off By BERB

Размере проблема трговине људима  и његов утицај на живот и здравље људи довеле  су до активног укључивања Црвеног крста Србије  у настојање да се спречи и олакша људска патња.

Опасност да скоро свако може постати  жртва али и чињеница да скоро свако може да допринесе превенцији овог озбиљног друштвеног зла, определила је да  најважнији начин деловања Црвеног крста  Србије буде превенција  – настојање да се спречи увлачење људи у ланац трговине људима. Знање о потребној и правилној реакцији се преноси професионалцима и волонтерима који могу доћи у контакт са потенцијалним жртвама. Осим тога Црвени крст Србије пружа хитну и неопходну помоћ идентификованим жртвама путем наменске финансијске помоћи.

Само заједничком и свеобухватном, континуираном активношћу свих институција и друштвено одговорних организација може  се стати на пут овом озбиљном проблему и Црвени крст Србије ће у сарадњи са Центром за заштиту жртава трговине људима у наредна три дана реализовати онлајн обуку „Како смањити ризик, препознати знакове трговине људима и безбедно поступити“ за сараднике у Организацијама Црвеног крста у градовима и општинама који су ангажовани у активностима превенције трговине људима, а у свом раду могу доћи у контакт са жртвом трговине људима.

Метод за постизање добрих резултата наше организације у овој области је вршњачка едукација. Овим методом Црвени  крст  у Србији спроводи едукације преко мреже која броји око 500 обучених волонтера, најчешће младих.  Они су у претходних петнаест година пренели информацију о постојању проблема и начинима заштите до преко 400.000 потенцијално рањивих појединаца – деце и младих у школама, домовима за децу без родитељског старања, деце са сметњама у развоју, корисника народних кухиња Црвеног крста, становника центара за смештај миграната. Рад тренера и едукатора Црвеног крста Србије, признат је и поштован и ван граница наше земље. Црвени крст Србије је  дао активан допринос укључивању других Националних друштава Црвеног крста у рад на овом пољу и наставиће да реализује активности укључивања деце и младих који су спремни да својим радом заштите себе и своје вршњаке од уласка у ризичне ситуације које могу водити у ланац експлоатације.