Влада одобрила набавку лека Ремдесивир

Влада одобрила набавку лека Ремдесивир

15/10/2020 Off By BERB

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2021-2023. године, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. У припреми годишњих програма пословања за наредну годину, односно трогодишњих програма за период 2021-2023. године, јавна предузећа су у обавези да полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике владе, као и да изврше свеобухватну анализу пословања за 2020. годину, како би наредни годишњи и трогодишњи програми били планирани на реалним основама.

На седници је усвојен Закључак о сагласности за прибављање лека Ремдесивир, који се користи у лечењу оболелих од заразне болести Covid – 19 у оквиру Механизма споразума о заједничкој набавци медицинских средстава.

Чланови владе донели су одлуку којом се задужује Национална академија за јавну управу да програмира и спроведе обуке за припаднике ромске популације са стеченим високим образовањем, који нису запослени у државној управи. У оквиру предстојећих активности за унапређење положаја Рома, Национална академија за јавну управу спровешће током ове и наредне године пакет мултидисциплинарних обука за припаднике ромске популације са стеченим високим образовањем, чиме ће бити створени услови да добију запослење у органима јавне управе.