Opština Novi Bečej opet hoće nezakonito da naplati namet građanima – sada samodoprinos iz 2011.

Opština Novi Bečej opet hoće nezakonito da naplati namet građanima – sada samodoprinos iz 2011.

01/10/2020 Off By BERB

Liga socijaldemokrata Vojvodine traži da Opština Novi Bečej prekine sa pokušavanjem protivzakonite naplate samodoprinosa iz 2011. godine. Tokom vikenda Novobečejcima su podelje opomene da nisu platili samodoprinos iz prihoda poljoprivrede i šumarstva od pre devet godina. Na osnovni dug obračunata je i kamata pa su neke cifre za dugovanja od minimalnih stigle do prilično velikih. Sve to ne bi bilo ništa neuobičajeno da zakon jasno ne kaže da je to protivzakonito, a mnogi dužnici tvrde da nikad nisu dobili ni račun, a kamoli opomenu da ga nisu isplatili.  Nakon prošlogodišnjeg skandala sa nakaradno obračunatim porezima na imovinu, kada su na intervenciju Lige socijaldemokrata Vojvodine poreske prijave stornirane, a porezi ponovo obračunati, opština Novi Bečej opet nezakonito pokušava da zavuče ruku u džep građana.

Oštećeni građani potražili su pomoć od pravnika koji su im saopštili da zakon jasno kaže da je zastarelost kod predmeta o kojima pričamo pet godina. Apsolutni rok zastare je deset godina. Ovo praktično znači da ako se rok od pet godina prekine slanjem opomene ili bilo kog drugog dokumenta u tom slučaju se od tog dana ponovo računa pet godina. Međutim to može da traje najviše do deset godina. Pošto su ovo rešenja iz 2011. godine rok zastare počeo je da teče od 1.01.2012. godine.  Više pravnika je potvrdilo da Opština može da naplati ovo potraživanje samo u slučaju da je u međuvremenu pismeno obavestila građane o dugovanju, a po sadašnjim podacima ona to nije činila.

S obzirom na to da je službenica Uslužnog centra opštine Novi Bečej jasno rekla, a načelnica za finansije opštine Novi Bečej potvrdila da u periodu od 2012. do 2020. godine nisu slali bilo kakav vid dokumenta – opomene za plaćanje ovog duga stanovnicima opštine, zakon jasno kaže da je nakon pet godina tačnije 1. januara 2017. nastupilo zastarevanje duga i da dužnici nisu u obavezi da ga plate.  Zakon jasno navodi „ ‘nemarni’ poverilac (u ovom slučaju opština) gubi pravo na prinudno ostvarenje zaštite, te kako zastarelost znači svojevrstan vid sankcije za ‘nemarnog’ poverioca koji svoje pravo nije vršio u vremenu koje mu zakonodavac daje, nema ni obaveze dužnika da po proteku zastarnog roka ispuni svoju obavezu: ‘Nastupanjem zastarelosti tuženi više nije dužan da izvrši svoju ugovornu obavezu’ (Presuda Višeg privrednog suda u Beogradu, Pž. broj 5810/01 od 24.10.2001. godine).“

Već nekoliko dana opštinu opsedaju nezdovoljni građani. Mnogi od njih traže dokaz da im je uručeno rešenje da plate samodoprinos na poljoprivredno zemljište te 2011. jer se ne sećaju da su ga primili. Po rečima načelnice za finansije u arhivi opštine potpisane otpremnice postoje, ali nemaju vremena svakom da vade posebno na uvid.

Poljoprivrednici iz Novog Bečeja kažu da ne beže od plaćanja svojih obaveza, ali da za ova dugovanja nisu ni znali. Oni izražavaju sumnju da su ova rešenja primili.  Mnogi od njih imaju i dokumentaciju iz opštine da nemaju nikakva dugovanja, koju su bili u obavezi da prilažu svaki put prilikom konkurisanja na pokrajinske i republičke konkurse za pomoć poljoprivrednicima. Između ostalog i zbog toga tvrde da je ovaj dug smišljen naknadno da se popune rupe u opštinskom budžetu, pa ako prođe prođe.

Mnogi građani zaplašeni pretnjom prinudne naplate i agresivnim pravno-ekonommskim tonom i rečnikom u opomeni, izmirili su već svoje obaveze u datom roku od pet dana.

Liga socijaldemokrata Vojvodine traži da opštinska administracija u Novom Bečeju prestane sa pokušajima da na ovaj  protivzakonit način prikuplja prihode.