Pomoć hotelijerima

Pomoć hotelijerima

01/09/2020 Off By BERB

Ministar Siniša Mali pozvao je hotelijere da se odazovu javnom pozivu za podršku, koji je danas poslalo Ministarstvo turizma i telekomunikacija. Novac se daje bespovratno, a odvojeno je ukupno 1,46  miliona dinara. Poziv je otvoren do 15. septembra, a hotelijeri će pare dobiti najkasnije u prvoj nedelji oktobra. Oni  od države dobijaju direktnu subvenciju od 350 evra za svaki ležaj i 150 evra za svaku sobu.

Postoje i uslovi. Svako ko zatraži pomoć, treba da ima rešenje o kategorizaciji, ili da je zahtev za kategorizaciju predao do 15. septembra prošle godine, da nije pod stečajem ili u likvidaciji. Uz javni poziv objavljen  je i spisak opština sa čijeg područja hoteli imaju pravo na subvencije.

Siniša Mali kaže da je procedura  za prijavu jednostavna i da će se odobrena sredstva korisnicima isplaćivati na posebne račune.