100 prijava za samo 24 sata

100 prijava za samo 24 sata

01/09/2020 Off By BERB

Posle poziva Kriznog štaba da građani prijavljuju nepoštovanje  preventivnih mera, tokom prva 24 sata Kontakt  centru za republičke inspekcije stiglo je više od 100 prijava. One se odnose na veći broj okupljenih u zatvorenom prostoru, nepoštovanje socijalne distance i nenošenje zaštitne opreme. Nadležne inspekcije hitno postupaju po svim prijavama. U saopštenju sa ovim podacima, koje je jutros stiglo redakcijama, ponavlja se i telefonski broj za prijavljivanje – 011/63 50 322 ili portal-www.inspektor.gov.rs. Kaže se i to da je Kontakt centar jedinstveno mesto za sve inspekcije gde građani  i privreda mogu da izraze sumnju u nepoštovanje propisa. Operateri i analitičari obrađuju svaku predstavku i prosleđuju  nadležnoj inspekciji.

Kontakt centar pokrenula je Vlada Srbije u martu mesecu, u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Jedinicom za podršku koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor, Kancelarijom za IT i E – upravu i NALED – om, a uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj.