Menja se zastareli zakon  o socijalnoj zaštiti

Menja se zastareli zakon o socijalnoj zaštiti

06/08/2020 Off By BERB

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izradiće nov zakon o socijalnoj zaštiti, koji će biti zasnovan  na stručnoj praksi i iskustvu. Upravo se formira radna grupa za izradu ovog zakona. U nju ulaze stručnjaci iz oblasti socijalne zaštite, predstavnici sindikata, civilnog sektora, ali i stručne službe koje se bave  socijalnom zaštitom u praksi, predstavnici ustanova i organizacija socijalne zaštite. Iskustva stečena u proteklim mesecima sa koronom biće ugrađena u  Zakon.

Sadašnji  zakon o socijalnoj zaštiti pravljen je na osnovu Strategije razvoja socijalne zaštite iz 2005. godine, dok su centri za socijalni rad reformisani  2008. godine.  Zakon nije dao očekivane rezultate, pa je dolazilo do propusta u više sektora.

 

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja