KORONA VIRUS: USAID sarađuje sa Crvenim krstom Srbije

KORONA VIRUS: USAID sarađuje sa Crvenim krstom Srbije

30/04/2020 Off By BERB
Press CKS

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u Srbiji sarađuje sa Crvenim krstom Srbije kako bi pomogla zajednicama pogođenim epidemijom virusa COVID-19. Kako bi ljudi u kritičnoj situaciji odmah dobili pomoć, USAID je obezbedio 150.000 dolara hitne bespovratne pomoći Crvenom krstu Srbije za nabavku osnovnih potrepština za najugroženije porodice i grupe, uključujući starije, posebno u nekoliko najnerazvijenijih opština.


Sredstvima SAD biće nabavljeno 4.000 higijenskih kao i 4.000 prehrambenih paketa namenjenih porodicama. Ova bespovratna sredstva takođe će omogućiti timovima Crvenog krsta za brzo reagovanje da obuče volontere kako da se zaštite i kako najbolje da postupaju kao i da obezbede neophodna dezinfekciona sredstva i gorivo kako bi nesmetano obavljali svoje aktivnosti reagovanja u kritičnim situacijama.

Podrška Crvenom krstu Srbije deo je deo ukupne dosadašnje američke podrške Srbiji za borbu protiv epidemije virusa COVID-19 u iznosu od 1,38 miliona dolara, koja obuhvata i podršku naporima agencija Ujedinjenih nacija da nabave 6.000 testova, lekove, informativni materijal i drugu robu.♦