KONFERENCIJA U CRVENOM KRSTU SRBIJE: Kako da “nevidljive” postnu “vidljive žene”?

KONFERENCIJA U CRVENOM KRSTU SRBIJE: Kako da “nevidljive” postnu “vidljive žene”?

10/03/2020 Off By BERB

Danas je u Crvenom krstu Srbije u Beogradu, povodom Medjunarodnog danan žena, održana konferenciju “Nevidljive žene”.

Konferenciju organizuju Crveni krst Srbije i mreža HumanaS u partnerstvu sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Brankicom Janković i Kabinetom ministarke bez portfelja dr Slavicom Đukić Dejanović.

Tema ovogodišnjeg obeležavanja medjunarodnog dana žena je „Svako za jednakost“, a ovom konferencijom koristi se prilika da se podigne vidljivost pre svega starijih žena i da se odgovori na pitanje: Šta treba da se promeni kako bi starije žene živele u jednakosti sa ostalima? Takođe ovom konferencijom se skreće pažnja na žene koje su se borile za prava žena , a sada neke od njih žive zaboravljeno i od svoje dece i društva. Jedan od ciljeva je da se osvetle neki oblici diskriminacije nad starijim ženama, kao i da se više govori o rodnoj ravnopravnosti , da se skrene pažnja na žene koje boluju od demencije, starije žene koje su neformalni negovatelji i na sve ostale žena čiji se rad i doprinos društvu često zanemaruje.

 

Podaci pokazuju da je nejednakost u prihodima muškaraca i žena prisutna tokom celog životnog ciklusa, a samim tim prisutna i kod starijih, naročito ukoliko se sagleda visina penzije. U svim kategorijama, penzije žena su, u proseku, niže nego penzije muškaraca.. Među starijim osobama veća je zastupljenost materijalne uskraćenosti među ženama nego među muškarcima, ali je ona veća i u poređenju sa drugim grupama žena. Podaci takođe pokazuju da su žene sa sela u izuzetno nepovoljnom položaju ,a često je taj položaj otežan jer one u najvećem broju slučajeva nisu vlasnice imovine na kojoj žive: 88,5 posto žena živi u nepokretnosti čiji je vlasnik muž. U istraživanju sprovedenom 2019. godine u Srbiji 76,7 posto ispitanih neformalnih negovatelja činile su žene, a 23,1 posto u uzorku bile su starije žene. Najstarija negovateljica u istraživanju imala je 84 godine. Žene imaju i manje slobodnog vremena.♦