Novi Sad: Okrugli sto omladinskih prestonica Evrope i Afrike

Novi Sad: Okrugli sto omladinskih prestonica Evrope i Afrike

14/11/2019 Off By BERB
Ivana Miloradov

Omladinski saveza udruženja „Novi Sad Omladinska prestonica Evrope – OPENS2019“ i Grad Novi Sad u petak, 15. novembra biće domaćini međunarodnoj konferenciji na temu Umrežavanja omladinskih prestonica.

Na inicijativu tri omladinske prestonice Novog Sada, Maribora i Kluža, nakon 11 godina, u Novom Sadu, aktuelnoj omladinskoj prestonici formalno se osniva Mreža omladinskih prestonica Evrope, a potpisnici će biti gradonačelnici prethodnih omladinskih prestonica.

U Novi Sad dolaze gradonačelnici Brage (Portugal), Kluža (Rumunija), Maribora (Slovenija), Soluna (Grčka) i Gandže (Azerbejdžan). Od toga momenta, Mreža Omladinskih prestonica Evrope moći će zajednički da kreira projekte i aplicira pred međunarodnim fondovima, kao i da se formalno predstavlja.

Potpisivanje tog dokumenta značiće ne samo za region, odakle je potekla inicijativa, već i za ostale prošle i buduće prestonice omladinske Evrope. Samim tim, mladi iz Novog Sad dobijaju mogućnost da direktno razmenjuju iskustva, znanja i da razvijaju zajedničke programe koji će se realizovati širom Evrope

Mreža omladinskih prestonica Evrope biće od instrumentalne važnosti za prenos znanja i iskustava prestonicama budućnosti.

Pored osnivanja Mreže gradova Evropskih prestonica mladih, istog dana biće potpisan i dokument kojim iniciramo bližu saradnju Evropskih prestonica mladih i Afričkih prestonica mladih u budućnosti, a počevši od Novog Sada i Asuana, odnosno Srbije i Egipta. Novi Sad – Asuan deklaracija na taj način će trasirati put budućoj saradnji evropskih i afričkih omladinskih prestonica, ali i omogućiti održivost Mreže omladinskih prestonica Evrope.♦