MSUB: Javno predavanje Marka Skotinija

MSUB: Javno predavanje Marka Skotinija

09/10/2019 Off By BERB

 

Salon Muzeja savremene umetnosti u Pariska 14 u subotu, 12. oktobar u 18 časova organizuje predavanje Marka Skotinija. Govoriće o istraživačkom radu započetom prilikom rada kao kustos drugog Jinčuanskog bijenala u Kini. Predavanja je održao od juna do septembra 2018. godine.

Skotini predstaviće novi koncept o životnoj sredini i ulozi savremene umetnosti u odnosu ekstradisciplinarna pitanja, u svetu u kojem je čitav niz životinjskih vrsta na rubu istrebljenja.

Prezentacija je posvećena odnosima nomadskog prostora i ruralnog prostora (kao semiotike subjektifikacije), rada-u-prirodi i prirode-u-radu (kao oblika proizvodnje), glasa i knjige (kao oblika izraza), manjina i mnoštva (kao oblika društvenog asamblaža). Skotini će pokazati kako se u ovom projektu nove paradigme koje oblikuju naše razumevanje živih sistema ne svode na temu bijenala, već služe za preispitivanje granica izložbenog formata kako bi se, na kraju, proizveo novi ekološki model za izložbe. Situiranje bijenala, slično načinu na koji Dona Heravej govori o ‘situiranom znanju’, znači oslobađanje sebe od svih principa zasnovanih na neutralnosti, objektivnosti i univerzalizmu. Skotini ističe dvokraki metod koji je poput navigacionog kompasa. S’ jedne strane, metod definiše kustoske tačke gledišta (Skotini to naziva topografske tačke gledišta) a sa druge strane, usvajanje arheologije znanja, koncept filozofa Mišela Fukoa.

Marko Skotini je kustos, pisac, i umetnički kritičar koji živi i radi u Milanu. Trenutno je na položaju umetničkog direktora FM Centra za savremenu umetnost u Milanu. Od 2004, bio je šef odseka za Vizuelne umetnosti i kustoske studije pri akademiji umetnosti NABA (Milano-Rim) i od 2014, bio je šef izložbenih programa pri „Parco Arte Vivente“ (PAV), u Torinu. Tokom svoje karijere, Skotini je kao kustos realizovao više od 200 samostalnih izložbi umetnika.

Predavanje Marka Skotinija je podržao Instituto Italiano di Cultura in Belgrado.♦

Press i foto MSUB