ĆIRILICA: Kako da “(p)ostane” srpsko pismo?

ĆIRILICA: Kako da “(p)ostane” srpsko pismo?

12/09/2019 Off By BERB

Ranka Čičak

Zabrinuti za sudbinu ćirilice, stručnjaci za naš jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu danas i sutra razgovaraju o budućem zakonu o službenoj upotrebi jezika i pisama, gde su predložene izmene u petnaestak članova.

Srpskim jezikom, prema ovom zakonu, smatra se standardizovani tip jezika s ekavskim i ijekavskim izgovorom. Matično pismo je, prema ovom zakonu standardizovani tip ćirilice, koja predstavlja uporište nacionalnog identiteta.

Službena upotreba srpskog jezika i matično pismo, obavezna je u organima državne vlasti, zakonodavne,izvršne i sudske, organima pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave. Zatim u predškolskim, školskim, srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama , naučnim ustanovama i onima u oblasti javnog informisanja čiji je osnivač i finansijer Republika Srbija. Zatim u profesionalnim i strukovnim udruženjima na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Službena upotreba srpskog jezika i matičnog pisma predviđena je i za pravni promet firmi, za nazive robe i usluga, uputstva za upotrebu,informacije o robi i uslugama, ponude, fakture, račune i potvrde.

Ne odnosi se na privatnu komunikaciju, pisanje ličnih imena, dvojezične publikacije, knjige i kompjuterske programe, naučnu i tehničku terminologiju, umetnička dela, škole na stranim jezicima, marke proizvođača roba i oznake porekla roba i usluga.
Vlada treba da imenuje Savet za srpski jezik sa 9 članova, od kojih pet predlaže Odbor za standardizaciju srpskog jezika, a 4 Ministarstva kulture i obrazovanja.
Manjinskim i regionalnim jezicima smatraju se oni koje je izdvojila Evropska povelja o tim jezicima.

Zanimljive su i kazne. Za one koji ne upotrebljavaju čirilicu u državnm, javnim, informativnim,

školskim ustanovama i udruženjima predviđene su kazne od 15.000 do 100.000 dinara. Preduzeće koje ispiše nazive svojih roba i usluga na latinicom ili nekom drugom pismu osim ćirilice, može da bude kažnjeno do 1 milion dinara, a posebno njegovo odgovorno lice sa 70.000 dinara.♦