MUSB: Luka Lo Pinto održaće javno predavanje -Šta kustosiranje može/ treba da bude?

MUSB: Luka Lo Pinto održaće javno predavanje -Šta kustosiranje može/ treba da bude?

31/08/2019 Off By BERB

 

U Salonu Muzeja savremene umetnosti (Pariska 14) u četvrtak, 5. septembar 2019. godine u 18 časova Luka Lo Pinto održaće javno predavanje no temi Šta kustosiranje može/ treba da bude?

Predavanjem Kustoski kurs Šta kustosiranje može/ treba da radi i Muzej savremene umetnosti u Beogradu nastavljaju uspešnu saradnju, predstavljajući niz javnih razgovora kao deo svog programa za 2019. godinu.

Prvi razgovor u seriji predavača Luke Lo Pinto nosi naslov Izložba kao jezik/ prostor/ činilac protivrečnih ideja, formi, i iskustava. U ovom razgovoru, Luka Lo Pinto će razmatrati svoju kustosku praksu, usredsređujući se na određeni broj izložbi koje je organizovao unutar i van raznih institucionalnih konteksta. Lo Pintova praksa obuhvata različite uloge kustosiranja, pisanja, istraživanja, organizovanja izložbi, i objavljivanja knjiga. Njegov rad poprima divergentne oblike održavajući otvorenost kroz korišćenje raznovrsnih alata i pristupa a sve to u skladu sa onime što svaki projekt zahteva.

Organizovanje izložbi jeste način razvijanja izvesne situacije koja može imati višestruke tačke prilaza kako u vizuelnom tako i u konceptualnom smislu, nudeći posmatraču široki raspon mogućnosti i dozvoljavajući postojanje različitih narativa. Lo Pinto pristupa kustoskom procesu kao načinu preispitivanja različitih dela u njihovom odnosu jednog prema drugom, kako bi video šta će odatle proizaći. Isti stav oblikovao je njegovu aktivnost kao izdavača. Ta dimenzija međuprostornosti u odnosu na više disciplina bila je veoma značajna za njegovo obrazovanje. U ovoj prezentaciji on će se fokusirati na izvestan broj projekata koju su povezani sa njegovim trenutnim interesom za muzeje-kuće, istraživanje koje se kreće između originala i kopije, izložbu kao živi predmet, i dotaknuće, takođe, određeni broj izdavačkih poduhvata.

Pomenimo da je Luka Lo Pinto (1981) kustos u bečkom „Kunsthalle“ muzeju. On je suosnivač časopisa i izdavačke kuće „Nero“. U bečkom „Kunsthalle“- u organizovao je samostalne izložbe Natali di Paskije, Kamij Enro, Olafa Nikolaja, Pjera Bizmuta, Babete Mangolte, Šarlemanja Palestina, kao i više grupnih izložbi.

Njegovi tekstovi objavljivani su u sklopu mnogih kataloga i međunarodnih časopisa. On je priređivač izdanja Documenta 1955-2012. The Endless story of two lovers. Godine 2014, objavio je publikaciju koja funkcioniše kao vremenska kapsula pod naslovom 2014.

Događaj je besplatan i otvoren za javnost. WCSCD je kustoski kurs i serija javnih predavanja koje je pokrenula i koje organizuje Biljana Ćirić(Press MSUB – fotoo Esquire rs.).♦