SAOPŠTENJE UNIJE DISKOGRAFA SRBIJE: Kanal 9, godinama nije ispunjavao svoje zakonske obaveze

SAOPŠTENJE UNIJE DISKOGRAFA SRBIJE: Kanal 9, godinama nije ispunjavao svoje zakonske obaveze

13/08/2019 Off By BERB

Prenosimo saopštenje Unije diskografa Srbije povodom najavljenog štrajka glađu vlasnice TV kanala9 iz Novog Sada.

Unija diskografa Srbije-UDS je renomirano udruženje muzičkih diskografa u Srbiji koji zastupaju kataloge domaćih i stranih muzičkih izdanja. UDS se ovog puta oglašava povodom novih nagoveštaja Maje Pavlović, vlasnice Kanala 9 iz Novog Sada, da će ponovo štrajkovati glađu.

Svi emiteri koji koriste autorska dela, fonograme i na njima zabeležene interpretacije, po Zakonu o autorskom i srodnim pravima i međunarodnim ugovorima koje je Republika Srbija ratifikovala, dužni su da za to plate naknadu organizacijama koje se bave kolektivnim ostvarivanjem prava autora, proizvođača fonograma i interpretatora-Sokoj, PI i OFPS. Ova naknada utvrđena je na način i u proceduri propisanoj Zakonom o autorskom i srodnim pravima i najniža je u odnosu na naknade u zemljama regiona. Nije u pitanju nikakav namet ili taksa, već naknada za iskorišćavanje tuđe intelektualne svojine, u slučaju da emiteri koriste repertoar organizacija Sokoj, PI i OFPS, koje štite interese svojih članova i nosilaca prava i za njih prikupljaju naknadu određenu tarifama.

Prilikom obraćanja u pojedinim medijima, Maja Pavlović stalno ističe kako se žalila Ustavnom sudu na tarife organizacija, ali da joj Ustavni sud nije dao odgovor, što je potpuno neistinito. Naime, Kanal 9 iz Novog Sada je pred Ustavnim sudom pokrenuo inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Sporazuma o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija. Međutim, Ustavni sud je Zaključkom broj IUo 283/15 od dana 02.12.2016. godine odbacio ovu inicijativu. Ustavni sud je i drugi put Zaključkom broj IU 296/16 od dana 20.12.2017. godine odbacio ponovo podnetu inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Sporazuma o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija. Koliko god puta se Maja Pavlović obraćala Ustavnom sudu, neće dobiti odgovor jer na osnovu Stava Ustavnog suda od 5.2.2009. godine odluke Ustavnog suda su konačne, izvršne i opšteobavezujuće, te ne postoji pravni osnov za podnošenje ustavne žalbe protiv odluke, rešenja, odnosno zaklјučka Ustavnog suda.

UDS smatra da je u toku prethodnog štrajka glađu Maje Pavlović bilo i političkih zloupotreba od strane pojedinih medija, ali i same Maje Pavlović. Iz tih razloga UDS postavlja pitanje pojedinim medijskim udruženjima novinara da li su sagledali sve relevantne činjenice u vezi sa statusom Kanala 9, koji godinama nije ispunjavao svoje zakonske obaveze prema organizacijama koje kolektivno ostvaruju autorsko i srodna prava. Da li ovakvo postupanje Maje Pavlović znači da u narednom periodu naše udruženje i druga srodna udruženja koja ostvaruju prava autora, proizvođača fonograma, interpretatora i drugih nosilaca prava, a koja broje više hiljada članova, treba da pozovu svoje članove na štrajk glađu jer korisnik njihove intelektualne svojine ne želi da ispuni svoje zakonom propisane obaveze? Da li su medijska udruženja novinara tokom prethodnog štrajka glađu podsticala Maju Pavlović na štrajk glađu na taj način što su snosila troškove Maje Pavlović na ime smeštaja u jednom hotelu u blizini sedišta Regulatornog tela za elektronske medije-REM u Beogradu? Da li će ista ta medijska udruženja novinara ponovo to učiniti tokom najavljenog štrajka glađu? Da li su se medijska udruženja novinara bavila time što pojedini emiteri neretko izbegavaju plaćanje naknade u procentu od prihoda po tarifi, tako što prihode od marketinga ostvaruju preko drugih povezanih firmi koje nemaju dozvolu REM-a i na takav način vrše zloupotrebe prema kolektivnim organizacijama prikazujući manje prihode i plaćajući samo minimalnu naknadu? Iz ovih razloga pozivamo određene medije i određena medijska udruženja novinara da ne podstiču kršenje zakona, da ne zloupotrebljavaju štrajk glađu Maje Pavlović i da na taj način ne politizuju ovu situaciju, jer su organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava nezavisna, neprofitna, apolitična i samostalna udruženja nosilaca prava, osnovana voljom svojih članova kako bi za njih prikupljala naknadu za iskorišćavanje predmeta zaštite, na osnovu pozitivnih propisa Republike Srbije i ratifikovanih međunarodnih ugovora.

Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava nastoje da izađu u susret svim emiterima koji se nalaze u teškoj finansijskoj situaciji. Ipak, Kanal 9 je premašio sve rokove. Dugovanja Kanala 9 prema organizacijama za zaštitu autorskog i srodnih prava datiraju još od 2014. i 2015. godine, te su sada došle na naplatu pravnosnažne i izvršne presude kojim je potvrđeno da Kanal 9 ima zakonsku obavezu da plati naknadu utvrđenu tarifom. Maja Pavlović štrajkom glađu pokušava da izbegne svoje zakonske obaveze plaćanja naknade za iskorišćavanje nečije intelektualne svojine(Press UDS).♦