CRTA I OTVORENI PARLAMENT NEZADOVOLJNI: Zloupotrebe procedura i opstrukcije – stil rada Skupštine Srbije

CRTA I OTVORENI PARLAMENT NEZADOVOLJNI: Zloupotrebe procedura i opstrukcije – stil rada Skupštine Srbije

18/07/2019 Off By BERB

Ranka Čičak

CRTA i Ovoreni parlament pozvali su sa današnje konferencije za novinare sve aktere političkog života i civilnog društva da se uključe u dijalog oko unapređenja parlamentarnog života u Srbiji.

Podaci iz analize rada srpske Skupštine u proteklih sedam godina nisu ružičasti. Zloupotrebe procedura i opstrukcije rada, degradirale su položaj Skupštine. Zakoni se donose bez javnih diskusija, brzo i bez mogućnosti da se uzme u obzir mišljenje opozicije. Samo u ovom sazivu usvojen je 431 zakon tokom 274 dana rada u plenumu. Sve je prošlo po hitnom postupku. Ovog proleća nije bilo javnih slušanja, a poslanička pitanja određena za poslednji četvrtak u mesecu, održana su samo jedan put u martu. U junu su održana dva javna čitanja i jedan dan za pitanja poslanika.

 

Kako bi se unapredio rad Skupštine, dato je 46 preporuka. Direktorka CRTA – e, Vukosava Crnjanski je na pitanja novinara hoće li ove preporuke biti dostavljene predsednici Skupštine, rekla da hoće, a i da će biti dostavljene i svim našim javnim institucijama. Preporuke traže da se suzi upotreba hitnog postupka prilikom donošenja zakona, ograniči objedinjena rasprava o raznim zhakonima u plenumu, zatim poplava beskorisnih amandmana, uvede rok za stavljanje predloga zakona na dnevni red.

 

Najviše pažnje treba posvetiti donošenju budžeta, koji se već nekoliko godina usvaja na brzinu. Poslanicima treba dati bar 15 dana vremena da ga prouče, a da se ponovo razmatra predlog zakona o završnom računu, što se u proteklih nekoliko godina preskakalo. Predlaže se i to da poslanik Vladi može da postavi samo do 3 pitanja, vremenski ograniči odgovor predsednika Vlade.Poslanicima, a i javnosti treba redovno dostavljati program rada.

 

Venecijansku komisiju Saveta Evrope treba pozvati da da ekspertsko mišljenje o Poslovniku Skupštine, pa sve primedbe uneti u Poslovnik, a i u Etički kodeks ponašanja u parlamentu.(foto  CRTA)♦