SAVET STRANIH INVESTITORA: Konferencija o primeni Zakona zaštiti podataka

SAVET STRANIH INVESTITORA: Konferencija o primeni Zakona zaštiti podataka

08/07/2019 Off By BERB

Ana Mate

Savet stranih investitora održao je ‘’Reality Check’’ konferenciju posvećenu Zakonu o zaštiti podataka ličnosti i njegovoj primeni. Prisustvovala je i ministarka pravde Nela Kuburović.

Diskusija je bila fokusirana na otvorena pitanja koja se odnose na primenu novog Zakona o zaštiti podataka ličnosti koja je suštinski povezana i za predvidljivost i za obezbeđenje pravne sigurnosti koja je od krucijalnog značaja za sve investitore prisutne u Srbiji.

U uvodnom obraćanju, član Upravnog odbora Saveta Goran Pekez je preneo da Savet stranih investitora pozdravlja usvajanje novog Zakona o zaštiti podataka ličnosti i usklađivanje sa relevantnim EU direktivama. Istovremeno, članovi Saveta su ustanovili niz nejasnoća i otvorenih pitanja na koji način da se u potpunosti pridržavaju nove zakonske regulative.

 

„Savet je preuzeo inicijativu da okupi najrelevantnije predstavnike partnerskih institucija i pokuša da stekne bolji uvid u prava i obaveze koje proizilaze iz novog Zakona. Nadamo se da je ovo samo početak dijaloga u vezi sa ovim značajnim Zakonom čija primena počinje u avgustu ove godine. S obzirom na to, potrebno je da ustanovimo cilj da nastavimo dijalog u mesecima koji dolaze i da pokušamo da zajednički radimo na rešavanju problema koja proizilaze iz prakse’’ zaključio je član Upravnog odbora Saveta Goran Pekez.

U panel diskusiji koja je usledila, učestvovali su prof. dr Saša Gajin, ko-autor teksta zakona o Zaštiti podataka ličnosti, Zlatko Petrović iz Ministarstva pravde, rukovodilac Grupe za nadzor nad tajnošću podataka i ko-autor teksta zakona o Zaštiti podataka ličnosti, Nevena Ružić, pomoćnica generalnog sekretara Sektora za harmonizaciju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara Sektora za nadzor Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Radoje Gvozdenović, pomoćnik generalnog sekretara Službe Sektora za IT Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Dušan Lalić, predsednik Odbora za lizing i osiguranje Saveta i Igor Živkovski, predsednik Pravnog Odbora Saveta. Moderator je bio izvršni direktor Saveta Aleksandar Ljubić.
Nakon panel diskusije, članovi Saveta su imali priliku da iskažu svoja mišljenja i postave pitanja. Zajednički zaključak Panela je da Savet, Ministarstvo pravde i kancelarija Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti treba da prodube međusobnu saradnju u vezi sa ovim značajnim zakonom, kao i drugim važnim pitanjima.
Podsetimo da je Savet stranih investitora nastao od nezavisnog poslovnog Udruženja osnovanog od strane 14 kompanija. Danas okuplja preko 120 kompanija iz različitih delova sveta koje su uložile više od 33 milijarde evra i koje direktno zapošljavaju preko 100.000 ljudi u Srbiji. U 2003. godini investirano je 150 miliona evra a zaposleno 3.160 ljudi !.

Glavni cilj Saveta je da ostvari uticaj na unapređenje poslovne klime u Srbiji dajući konkretne predloge reformi i kroz izgradnju poslovnog portala za komunikaciju sa vlastima u Srbiji. Savet takođe ističe značaj visoko etičkog poslovanja i modernih principa korporativnog upravljanja u okviru organizacije i u kontaktu sa domaćim kompanijama, Vladom i drugim relevantnim činiocima. Kroz podršku i aktivan angažman članstva, Savet nastavlja da bude strogi zaštitnik interesa poslovne zajednice i istovremeno pouzdan partner Vladi Srbije i drugim relevantnim činiocima.♦