LIBEK: Panel-diskusija „Kako država troši naš novac?“

LIBEK: Panel-diskusija „Kako država troši naš novac?“

28/05/2019 Off By BERB

 

Dajana Marinković

Sinoć je u hotelu Hilton Libertarijanski klub Libek predstavio plaformu „Moj porez“ koja je lansirana na Libekovom medijskom portalu Talas. Tim povodom održana je panel-diskusija „Kako država troši naš novac?“. Tokom razgovora bavili smo se problemima javne potrošnje u Srbiji, konkretnim primerima loše upotrebe resursa, netransparentnim trošenjem, lošim državnim upravljanjem i slično.

 

Na panelu su govorili: direktor Državne revizorske institucije dr Duško Pejović, profesor Ekonomskog fakulteta Milojko Arsić, novinarka KRIK-a Vesna Radojević i Direktor ekonomske istraživačke jedinice Libeka Mihailo Gajić. Panel je moderirao Miloš Nikolić, predsednik Libeka.

Govoreći o ključnim nalazima Godišnjeg izveštaja, direktor Državne revizorske institucije dr Duško Pejović naglasio je da je 217 milijardi dinara javnih sredstava „protraćeno zbog nepravilnosti u radu koje se odnose na greške u finansijskim izveštajima (90 posto sredstava), nepravilnosti u poslovanju i nepoštovanju zakona (10% javnih sredstava).“

-Nakon takvog uvida Državna revizorska institucija dala je preporuke od kojih su neke ispoštovane (one za koje treba kraći vremenski period ispunjenja) dok će za neke trebati i do par godina. Pored toga, pokrenuti su prekršajni i krivični postupci protiv nekih lica koji se smatraju odgovornima u ovim slučajevima, istakao je Pejović.

Govoreći o opštem stanju javnih finansija Srbije, profesor Milojko Arsić je rekao da privredni rast zavisi od ekonomske politike u koju spada i monetarna i fiskalna ali i druge politike i od raznih drugih sistemskih faktora.

– Sa jedne strane imamo Narodnu Banku Srbije koja uspešno sprovodi monetarnu politiku (niska i stabilna inflacija, manje kamatne stope ) a sa druge fiskalnu politiku koju karakteriše niska stopa javnih investicija.

“Kada govorimo o investicijama, u Srbiji su prvenstveno zastupljene strane direktne investicije, koje postoje uz posebne pogodnosti za strane ulagače kao što su odobravanje subvencija ili zaobilaženje birokratije”, istakao je Arsić.

„Rad Vlade ceni se po tome imamo li suficit ili deficit – previše suficita je loše jer znači da država ne koristi resurse na adekvatan način odnosno više oporezuje no što daje, a sve to stvara uslove za umanjenje poreza u određenim granama“, dodao je profesor Arsić.

Novinarka KRIK-a i urednica portala Raskrikavanje, Vesna Radojević je na početku svog izlaganja predstavila bazu podataka KEŠFORMISANJE, čiji ključni nalazi pokazuju kako izgleda finansiranje medija kroz projekte na nivou opština. Radojević je dodala da „poreski obveznici finansiraju lažne vesti i da je 2,2 miliona evra otišlo u korist medija koji izveštavaju isključivo u korist vlasti.“

„Postavlja se pitanje postoji li osnov za pokretanje nekog sudskog postupka za ovakvo trošenje i zloupotrebu novca poreskih obveznika“, naglasila je Radojevićeva.♦

Direktor ekonomske istraživačke jedinice Libeka, Mihailo Gajić, predstavio je platformu „Moj porez“ a zatim je govorio o tome kako bi trebalo da izgleda poreski sistem Srbije, ističući da „poreski sistem nije na zavidnom nivou i da u uslovima suficita ima smisla da se smanji sistem oporezivanja zarada zato što će to ubrzati ekonomski rast, postaće jeftinije zapošljavati ljude, postaće jeftinije proizvoditi u Srbiji, a to će zapravo povećati konkurentnost privrede Srbije u odnosu na inostranstvo što bi trebalo da poboljša i pojača izvoz iz Srbije.“