NBS: DEVIZNE REZERVE NA KRAJU FEBRUARA 10.312,7 MILIONA EVRA

NBS: DEVIZNE REZERVE NA KRAJU FEBRUARA 10.312,7 MILIONA EVRA

11/03/2015 Off By

 

Neto devizne rezerve na kraju februara iznosile su 8.094,0 miliona evra. Ove rezerve predstavljaju ukupne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, kao i za sredstva povučena od Međunarodnog monetarnog fonda u okviru aranžmana zaključenog 2009. godine

rezerve113
Press služba NBS

 

DEVIZNE rezerve Narodne banke Srbije su na kraju februara iznosile 10.312,7 miliona evra čime se obezbeđuje pokrivenost novčane mase (M1) od 311 odsto i oko sedam meseci uvoza robe i usluga.
Najveći devizni priliv u februaru ostvaren je po osnovu intervencija Narodne banke Srbije na međubankarskom deviznom tržištu, kupovinom 140,0 miliona evra, kako bi se ublažile prekomerne dnevne oscilacije kursa. Pored toga, veći priliv ostvaren je po osnovu prodaje hartija od vrednosti Republike Srbije denominovanih u evrima na domaćem finansijskom tržištu u iznosu od 92,8 miliona evra, dok je neto priliv po osnovu devizne obavezne rezerve iznosio 79,1 milion evra.
Veći odliv iz deviznih rezervi realizovan je po osnovu izmirivanja obaveza Republike Srbije prema inokreditorima u iznosu od 84,2 miliona evra.
Neto devizne rezerve na kraju februara iznosile su 8.094,0 miliona evra. Ove rezerve predstavljaju ukupne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, kao i za sredstva povučena od Međunarodnog monetarnog fonda u okviru aranžmana zaključenog 2009. godine.
Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u februaru iznosio je 988,6 miliona evra i bio je za 267 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu. U prva dva meseca ove godine u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 1.710,3 miliona evra.
U februaru je zabeležena nominalna aprecijacija dinara u odnosu na evro od 2,7 poso, a NBS je intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu kupovinom 140 miliona evra u cilju ublažavanja preterane dnevne oscilacije kursa.
Realizacija ekonomskog programa koji je podržan stand-by aranžmanom koji je Republika Srbija 23. februara 2015. godine zaključila sa Međunarodnim monetarnim fondom pozitivno će uticati na kretanje deviznih rezervi. Iako Srbija nema nameru da koristi odobrena sredstva, uz minimalne godišnje troškove plaćene za rezervisanje sredstava aranžmana (0,9 miliona evra), efekti pozitivnog signala koji se šalje stranim investitorima treba da dovedu do povoljnih uticaja na devizne rezerve.<


EKONOMIJA

 

nbs93NBS OBJAVILA KALKULATORE ZA IZRAČUNAVANJE EFEKTE PRIMENE ODLUKE O MERAMA ZA OČUVANJE STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA

  Podsećamo da je Odluka doneta radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije, adekvatnijeg upravljanja rizicima

 

83telekomVUČIĆ: ĐELIĆ NEĆE BITI ZADUŽEN ZA PRIVATIZACIJU TELEKOMA

Božidar Đelić, ministar finansija u Vladi Zorana Đinđića i potpredsednik u vladi Mirka Cvetkovića, izvršni je direktor te

 

 

69037938754f9cALEKSANDAR VUČIĆ OBEĆAO: PROKOP KRAJEM JANUARA 2016.

Vučić je ponovio da se već priprema teren i da je uklonjeno 158 od 211 objekata na prostoru

 

antic53ANTIĆ: STRUJA NEĆE POSKUPETI PRE 15. APRILA

Antić i kazao da Vladi Srbije u konsolidacije Srbijagasa pomažu MMF, Svetska banka i Evropska banka za obnovu