MSUB: Izložba No Longer and Not Yet umetničkog para diSTRUKTURA

MSUB: Izložba No Longer and Not Yet umetničkog para diSTRUKTURA

02/04/2019 Off By BERB

 

Petog aprila u 19 časova u Salonu Muzeja savremene umetnosti biće otvorena samostalna multimedijalna izložba No Longer and Not Yet, umetničkog para diSTRUKTURA

Nova samostalna multimedijalna izložba No Longer and Not Yet, umetničkog para diSTRUKTURA bavi se promenama i novonastalim liminalnim prostorima u okviru velikog građevinskog poduhvata u beogradskoj Savamali. Ova granična zona, ili međuprostor u kome se odigrava urbana, arhitektonska ali i socijalna i politička transformacija, čita se kao mesto tranzicije, čekanja i dezorjentacije koje se vremenski nalazi između onoga što je bilo i onoga što će biti.

To su prostori razgraničenja između spoljašnjeg i unutrašnjeg, javnog i privatnog, istorije i budućnosti, realnog i virtuelnog, na rubu transformacije, postojanja i nestajanja. Takvi prostori postaju simptom društva u tranziciji i svojom ambivalentnošću ukazuju na odnos između totalitarizma i liberalizma, socijalizma i kapitalizma, totalitarne laži i svakodnevnog života.

Umetnička grupa diSTRUKTURA u svojoj dosadašnjoj umetničkoj praksi, razmatra proširene pojmove prirode danas, bilo da se radi o prirodi, pseudo-prirodi ili sintetički stvorenoj prirodi, odnosno urbanim konstelacijama. Namera je definicija odnosa u novoformiranim strukturama koje, bilo realne ili simulirane, tvore realnost savremenog života. U njihovim radovima motivi prirode i gradova širom sveta postaju objekat izolovane kontemplacije pozivajući i posmatrača da se toj kontemplaciji pridruži.

U svojim istraživanjima urbanog prostora, diSTRUKTURA često prati model situacionističkih psihogeografija koje se oslanjaju na koncept urbanog lutalaštva kao strategije za istraživanje gradova. Ovakva strategija, koja nalikuje igri, u sebi sakuplja sve ono što vodi pešaka van predvidljivih putanja i uvodi ga u novu spoznaju urbanog pejsaža, sa ciljem da mapira neotkrivene prostore i manje poželjne a često veoma lične putanje. Jedan takav rad u formi video rada nastao je 2013. godine na prostoru Savamale u Beogradu i otkrivao je tokove strujanja, putanja Savamale koja nisu definisana njenom arhitekturom već emocijama i sećanjima njenih stanovnika. Upravo ovaj rad poslužio je kao polazište za novu izložbu u Salonu, koja taj prostor posmatra sada sa vremenskom distancom od šest godina, čineći vidljivim velike arhitektonske, urbanističke ali i političke transformacije.

Milica Milićević i Milan Bosnić su diplomirali i magistrirali na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na odseku za slikarstvo. Od 2005. rade zajedno kao umetnički duo diSTRUKTURA, razmatrajući proširene pojmove prirode danas, bilo da se radi o prirodi, pseudo-prirodi ili sintetički stvorenoj prirodi, odnosno urbanim konstelacijama, sa namerom da definiše odnose u novoformiranim strukturama koje tvore realnost savremenog života. Učestvovali su na preko 30 samostalnih i više od 60 grupnih izložbi u Srbiji, Sloveniji, Makedoniji, Rumuniji, Francuskoj, Italiji, Austriji, Nemačkoj, Holandiji, Luksemburgu, Švajcarskoj, Japanu, Slovačkoj, Češkoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Mađarskoj, Finskoj i Egiptu. diSTRUKTURA je učestvovala u artist-in-residence programima i radionicama u Španiji, Švajcarskoj, Nemačkoj, Austriji, Holandiji, Sloveniji, Italiji, Finskoj, Egiptu i Srbiji. Dobitnici su više nagrada i stipendija od kojih i Polok-Krasner (Pollock-Krasner) grant za 2015. godinu. Njihovi radovi se nalaze u preko 15 javnih i privatnih kolekcija.

Kustos izložbe Mirjana Peitler radi i živi u Gracu. Diplomirala je elektrotehniku na FTN u Novom Sadu i istoriju umetnosti na KFU u Gracu. Od 2003. organizuje i vodi projekte u umetnosti sa težištem na istočnoj i jugoistočnoj Evropi. Od 2008. do 2012. godine vodi prostor Medienkunstlabor im Kunsthaus Graz, gde se bavi produkcijom i prezentacijom višemedijalnih instalacija. Udruženje GISAlab (GirlsIsScienceandArtlab) osnovala je 2011. godine, koje radi kao eksperiment na polju interakcije nauke, tehnike i umetnosti, a u svrhu pružanja mogućnosti ženskoj populaciji za razvijanje interesovanja u ovim oblastima. Aktivna je u udruženjima kunst.ost i kultur.at. Trenutno je na postdiplomskim studijama iz oblasti politika i kulture sećanja u javnom prostoru. Izložba u Muzeeju savremene umetnosti bie otvorena do 13. maja (Press MSUB).♦