General Lorenzo D'Addario za “Jedinstvo”: Pod kojim uslovima bi Vojska Srbije mogla na Kosovo

General Lorenzo D'Addario za “Jedinstvo”: Pod kojim uslovima bi Vojska Srbije mogla na Kosovo

26/03/2019 Off By BERB

 

Komandant KFOR-a, italijanski general Lorenzo D'Addario poručio je da ništa ne ukazuje da bi moglo doći do bilo kakvog incidenta na Kosovu i dodao da je KFOR u potpunosti posvećen vršenju svog mandata, u skladu sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti UN.

On je u razgovoru sa za prištinsko “Jedinstvo” poručio i da zabrinutost izaziva samo retorika koja je u upotrebi sa svih strana, jer stvara okruženje u kojem jedan izolovani incident može da eskalira i zato je apelovao na sve govornike i medije da vode računa da svojim rečima ne izazovu dalekosežnije posledice.

D'Addario je rekao da KFOR kontinuirano održava dobre odnose sa institucijama na Kosovu, kao i sa Vojskom Srbije, kako bi sprečio bilo kakva neočekivana dešavanja koja bi mogla da budu štetna i za Kosovo i za Srbiju. KFOR jeste i uvek je bio nepristrasan u izvršavanju svoje misije da zaštiti sve građane Kosova, bez obzira na njihovu etničku pripadnost, veroispovest ili prebivalište. Mi smo spremni da obezbedimo sigurnost gde god i kad god je to potrebno, rekao je D'Addario.
Komentarišući deo Rezolucije 1244 kojim se predviđa povratak na Kosovo do 1.000 srpskih vojnika i policajaca, general je objasnio da se u Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, u dodatku 2, stav 6, navodi: “Nakon povlačenja, dogovorenom broju jugoslovenskog i srpskog osoblja biće dozvoljeno da se vrate da bi obavljali sledeće funkcije: vezu sa međunarodnom civilnom misijom i međunarodnim snagama bezbednosti, obeležavanje/čišćenje minskih polja, održavanje prisustva na srpskim istorijskim lokalitetima, održavanje prisustva na ključnim graničnim prelazima”. Zatim se u napomenama navodi da će “povratak osoblja biti pod nadzorom međunarodnih snaga bezbednosti (KFOR) i biće ograničeni na mali dogovoreni broj (stotine, ne hiljade)”, što znači da u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN, ne postoji mogućnost slanja 1.000 vojnika iz bilo kojeg drugog razloga osim gore pomenuta četiri ili bez prethodnog dogovora. A sve četiri navedene funkcije bez problema garantuju ili KFOR ili kosovske bezbednosne organizacije, i takva odluka bi u ovom trenutku bila “anti-istorijska”, naglasio je D'Addario.♦